Vervolg thema eenzaamheid

Vervolg thema eenzaamheid

Aansluitend op het Pact voor de Ouderenzorg* is er binnen Netwerk 100 aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op een verkenning van het thema. Zo vond op 2 oktober 2018 een kennisbijeenkomst plaats. Ouderen, professionals en vrijwilligers kwamen in groten getale naar de HAN om met elkaar te praten over het onderwerp eenzaamheid. Meike Heesels, docent onderzoeker aan de HAN, nam het publiek mee in vormen van eenzaamheid en mogelijkheden om erop in te spelen. Het bleek nog niet zo eenvoudig, maar wel ontzettend boeiend.

Hoe om te gaan met eenzaamheid

Ook ouderen gaven een toelichting op hun ervaringen met eenzaamheid en professionals deelden creatieve ideeën om ouderen te ondersteunen. Vervolgens is in groepen verkend hoe om te gaan met eenzaamheid. Zijn georganiseerde groepsgesprekken een antwoord? Biedt technologie een welkome aanvulling? Wat zijn de ervaringen met maatjesprojecten? Wat geven ouderen in de gezondheidsmonitor aan qua ervaren eenzaamheid?

De inzichten uit deze bijeenkomst zijn niet eenvoudig te vangen in een kort verslag. Eén greep uit de reacties aan het eind van de bijeenkomst: “Oplossingen van hulpverleners mogen even in de achterzak blijven: je laat ze niet thuis! Maar je luistert naar het verhaal, bekijkt de situatie en misschien haal je een idee uit je achterzak.. en misschien ook niet.”

Ervaringen van ouderen

Het Doelgroeppanel heeft vervolgens ook met de Klankbordgroep van Netwerk 100 gesprekken gevoerd over dit thema. Belangrijke inzichten waren:

  • Elke vorm van eenzaamheid verdient een eigen benadering;
  • Voor signalering zijn buren van cruciaal belang;
  • Eenzaamheid mag er zijn, probeer het niet altijd op te lossen of te verbloemen;
  • Kijk uit als de mobiliteit vermindert; dan ligt eenzaamheid extra op de loer.

Deze korte opsomming doet onvoldoende recht aan de mooie gesprekken die aan de gesprekstafels plaatsvonden. Netwerk 100 wil graag vervolg geven aan de bijeenkomsten en bereidt vervolgstappen voor.

*VWS: “Met het Pact voor de Ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.”

Administrator