Een indicatie voor langdurige zorg aanvragen

Een indicatie voor langdurige zorg aanvragen

Alvast een indicatie voor langdurige zorg aanvragen, voor het geval dat… Dit was het thema van de casusbijeenkomst van Netwerk 100 op 12 oktober 2021. Meneer Vergoossen en zijn nicht Anne vertelden hun verhaal over een Wlz-aanvraag voor mevrouw Vergoossen, die Alzheimer heeft. De aanvraag was in hun ogen te snel en te weinig gewogen gedaan. Het verhaal zorgde voor de nodige gespreksstof. Professionals uit welzijn, zorg en gemeenten en ouderen gingen met elkaar in gesprek over de casus. Vanuit verschillende perspectieven is gezocht naar de beste manier om een besluit over een WLZ-aanvraag af te wegen.

De belangrijkste conclusies

  • Er is behoefte aan uitgebreide voorlichting over de voor- en nadelen. De materie is ingewikkeld dus het is fijn als mensen het niet alleen in een gesprek horen, maar het ook van tevoren en naderhand kunnen nalezen.
  • Iedereen wordt zich weer extra bewust van het belang om het tempo goed aan te passen. Je gaat gauw te snel als hulpverlener.
  • Het belang om dit soort zaken af te wegen met méér mensen uit het gezin dan (zoals in dit geval) alleen met de partner. Ook al lijkt iemand heel zelfstandig, het kan geen kwaad om aan te dringen op aanwezigheid van een van de andere familieleden.
  • Laat de juiste persoon het gesprek voeren: kijk wie de meeste kennis en ervaring heeft op een bepaald terrein en/of het meeste vertrouwen heeft bij de familie in kwestie.
  • Wet- en regelgeving maakt soms dat er geen keuze is.
  • Gemeenten passen verschillend toe: de ene gemeente puzzelt mee om de meest ideale oplossing te vinden en de andere gemeente hanteert strakke ‘als-dan-regels’.
  • Zorg dat je tijdig in gesprek gaat en rustig het vertrouwen kunt opbouwen.
  • Partner, familie (en de persoon met dementie, voor zover dat kan) en hulpverleners: maak samen de afweging en respecteer elkaars perspectief.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze casus? Laat het ons weten via netwerk100@netwerk100.nl.

Administrator