Eerste schakel in de keten | in gesprek met Eufride Klein Rouweler (Perspectief)

Door Anne-Mieke Penders, lid Doelgroeppanel Netwerk 100

Welzijnsorganisatie Perspectief in Beuningen is sinds mei 2021 partner van Netwerk 100. We praten met directeur Eufride Klein Rouweler, die ons laat zien waarom Perspectief zich, samen met de welzijnsorganisaties uit Wijchen/Druten en Berg en Dal, heeft aangesloten bij Netwerk 100: “We hebben dat gezamenlijk goed afgestemd en we gaan vanuit Perspectief, MeerVoormekaar en Forte Welzijn ook naar het Bestuurlijk Overleg. De Nijmeegse welzijnsorganisatie Sterker sociaal werk was al langer lid van Netwerk 100 en vertegenwoordigde ons. Sterker gaf aan dat wij werden gemist als partij in Netwerk 100.”

Sociale basis voor ouderen

“Het werk dat wij doen, vormt de sociale basis voor de ouderen die langer thuis blijven wonen en allerlei steun nodig hebben. Zij komen bij ons in de inloop, waar wij kunnen kijken wat er nodig is. Wij hebben ouderenadviseurs die helpen bij vragen over wonen, zorg, welzijn en financiën. We bieden begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij de dagverzorging, waardoor ook de mantelzorger even kan opladen. En wij vormen de eerste schakel in de keten en hebben een signalerende functie. Daarom is het goed dat wij als welzijnsorganisatie bij Netwerk 100 zijn aangesloten. De thema’s die daar spelen, zoals gezond ouder worden, wonen en ondersteuning van de mantelzorger, spelen bij ons ook. Daar willen en kunnen wij aan bijdragen”.

Signalerende functie

“We doen als welzijnsorganisaties veel in het eerste deel van de keten, maar we moeten dat meer laten zien. En er moet meer aandacht komen voor het welbevinden van kwetsbare ouderen. Bij problemen wordt er snel gedacht aan het inzetten van zorg. Maar als je ook direct aan het welbevinden van cliënten denkt, dan gaat het met de gezondheid vaak ook beter. Welbevinden, sociale contacten, zingeving en elkaar steunen: dat zijn basale thema’s. Daar zijn wij sterk in. Als je een groot sociaal netwerk hebt en een lichamelijk mankement, dan heb je waarschijnlijk minder last van dat mankement dan iemand die de hele dag alleen thuis zit. En als het lichamelijke mankement wordt verholpen en de betrokkene zit nog steeds alleen thuis, dan is het probleem niet opgelost. Daarom doen wij veel aan ontmoeten en het voorkomen van eenzaamheid. Wij komen bij de mensen thuis, kennen hen van de inloop, hebben ogen en oren in de wijk en werken samen met honderden vrijwilligers. Die vrijwilligers hebben een signalerende functie. Hierdoor zijn we breed vertakt in de lokale samenleving.”

Woning veilig maken

Klein Rouweler ziet veel meerwaarde in regionale samenwerking: “We werken als welzijnsorganisaties wel samen, maar die samenwerking in de regio zou nog beter kunnen. De uitwisseling van kennis en inhoud kunnen we goed gebruiken, ook uitwisseling met andere partijen dan de welzijnsorganisaties. De huisartsen en zorgverleners die we in Netwerk 100 tegenkomen, zijn onze partners in de regio. Als de zorgtrajectbegeleider of iemand van de wijkverpleging bij een cliënt thuis komt en daar allerlei dingen ziet, dan bellen ze ons. Dan doen wij een preventie-check van de woning. We maken een lijst met kleine en grotere aanpassingen die nodig zijn om veilig te kunnen blijven wonen. Onze getrainde vrijwilligers bekijken wel 60 woningen per jaar. Op de werkvloer wordt al veel samengewerkt, maar ook dat kan altijd beter.”

Administrator