Verder met het actieplan dementie in 2019

Verder met het actieplan dementie in 2019

In 2019 gaat het dementieplatform samen met de organisaties van 100 aan de slag met een aantal concrete actiepunten. Deze actiepunten komen voort uit het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2020 en hebben betrekking op een tiental thema’s. Zo wil het platform onder andere de ambities uit het regionale zorgprogramma ‘jonge mensen met dementie’ voor zorgprofessionals en mantelzorgers implementeren en borgen. En moeten er eind 2019 voldoende SO’s beschikbaar zijn voor de lokale dementienetwerken die meewerken aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen van OCE Nijmegen.

Welke acties staan in 2019 op het programma?

Hieronder vindt u een samenvatting van het actieplan. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Trudy Jacobs via netwerk100@netwerk100.nl.

1. Casemanagement generalistisch-specialistisch

 • Inzichtelijk maken welke huisartsen nog onvoldoende bekend zijn en samenwerken met zorgtrajectbegeleiding (ZTB) en hier via de OCE meer bekendheid aan geven.
 • De basisvaardigheden bespreken en inventariseren wat de zorgtrajectbegeleider wel/onvoldoende/niet beheerst om tot gedragsverandering te komen.
 • Het verbeteren van uniformiteit middels intercollegiale coaching.

2. Jonge mensen met een dementie

 • Implementatie en borging van de ambities uit het regionale zorgprogramma ‘jonge mensen met dementie’ voor zorgprofessionals en mantelzorgers.
 • Onderzoeken of verbinding tussen de gemeente- en regiogrenzen te verwezenlijken is.
 • Implementatie en borging van de vraagbaak voor de verschillende zorgaanbieders in de regio, in het zorgprogramma voor jonge mensen met dementie.
 • De ambitie is in totaal drie zorgtrajectbegeleiders “Jong met dementie” in de regio in te zetten met een gespecialiseerde opleiding.

3. Migranten met een dementie
De deskundigheid bevorderen bij de doelgroep migranten en bij professionals die werken met migranten met een dementie. Dit doen we middels trainingen voor het netwerk en een jaarlijkse informatiebijeenkomst voor de doelgroep in eigen taal.

4. Indicatoren dementie
Netwerk 100 werkt mee aan de Netwerkindicatoren Dementie.

5. Wonen met dementie
Inzichtelijk maken of de huidige ontwikkelingen op het gebied van diverse woonvormen voldoen aan de behoefte van cliënten in en rond Nijmegen.

6. Zorgstandaard Dementie
Actualiseren van de zorgstandaard in het netwerk en inventariseren welke punten we nog gaan opnemen in het meerjarenplan.

7. Diagnostiek

 • In 2019 is een trainingsaanbod over de eerstelijns diagnostiek kosteloos beschikbaar.
 • Het % diagnoses dat in de eerste lijn gesteld wordt, is eind 2019 gestegen met 50%.
 • Er zijn eind 2019 voldoende SO’s beschikbaar voor de lokale dementienetwerken die meewerken aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen van OCE Nijmegen.

8. Laatste levensfase/eerste lijn
Er wordt jaarlijks een training georganiseerd over palliatieve zorg bij dementie.

9. Integrale welzijn en zorg

 • Het project “Verbinding welzijn-huisartsen” is minimaal in twee wijken/gemeenten in de regio een succes.
 • Een indicator welzijn is opgenomen in DementieNet.
 • In minimaal vier MDO’s in Nijmegen is een welzijnswerker aanwezig.
 • In vijf trainingen van DementieNet en in alle bijeenkomsten van Netwerk 100 is integratie welzijn-zorg een onderdeel van het programma. Daar worden good practices gedeeld.

10. Zorgfase thuis

 • Het niveau van ZTB wordt verder ontwikkeld.
 • De zorgtrajectbegeleider kan zich bewegen in het netwerk tussen de verschillende beroepsgroepen met een gefaseerde aanpak.
 • Inventarisatie van de vragen en wensen met betrekking tot advance care planning, bij zowel professionals als cliënten en mantelzorgers.
 • Advance care planning is een structureel onderdeel van het multidisciplinaire zorgplan en wordt uitgevoerd bij alle mensen met dementie.
Administrator