Structurele financiering kennisontwikkeling ouderenzorg voor UKON

Structurele financiering kennisontwikkeling ouderenzorg voor UKON

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen. Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een van deze zes netwerken. De aanvullende structurele financiering, die wordt uitgevoerd door ZonMw, levert naar verwachting nieuwe kennis op over bijvoorbeeld effecten van innovaties in de organisatie van de ouderenzorg, slimme aansluitingen op de arbeidsmarkt en verdere verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze nieuwe kennis komt landelijk beschikbaar voor alle verpleeghuizen in Nederland.

Versterking bestaande kennisinfrastructuur

Met de structurele financiering wordt de bestaande kennisinfrastructuur versterkt. Hierdoor kunnen de netwerken een forse impuls geven aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk en het onderwijs. Dit is belangrijk omdat door deze kennisontwikkeling de kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van ouderen in een kwetsbare positie kan worden verbeterd. Daarnaast kan de verpleeghuiszorg hiermee duurzaam verbeteren en vernieuwen.

Wij zijn erg verheugd over dit bericht. Van harte proficiat, UKON!

Administrator