Kennis- en ervaringsleren

Kennisuitwisseling

Een tot twee keer per jaar organiseren we een kennisuitwisseling rondom een actueel thema. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar een bepaald onderwerp en we delen theoretische kennis, praktijkkennis en ervaringskennis met elkaar. Voorbeelden van thema’s zijn motivational interviewing, de rol van ouderen in het onderwijs en hedendaagse inzichten in dagbesteding.

Ervaringsleren

Daarnaast bespreken we ongeveer vier keer per jaar een situatie van een oudere en belichten we deze van verschillende kanten: de kant van de oudere (soms mantelzorger) en de kant van de zorgverlener. Hoe gaan we met elkaar om en hoe luisteren we over en weer? Welke kennis en kunde brengt ieder in vanuit het eigen vakgebied of zijn of haar levenservaring? Voorbeelden van onderwerpen die we met elkaar bespreken: ervaringen van een GGZ patiënt, het bewaken van grenzen van mantelzorgers, oudere patiënten met chronische reuma en wensen in de laatste fase.