Effectiviteit muziektherapie

Effectiviteit muziektherapie

Het aantal ouderen met cognitieve stoornissen neemt snel toe. Helaas hebben we nog geen gemakkelijk toepasbare methode beschikbaar die zou kunnen bijdragen aan een meer gezonde hersenveroudering. Uit eerder onderzoek [vanBoxtel2012] is gebleken dat muziektherapie een positief effect kan hebben op de cognitie, het welzijn en de slaapkwaliteit van jongeren.

Neurofeedback

Met een speciale koptelefoon werden signalen afkomstig van de hersenen gemeten, terwijl zij naar hun favoriete muziek luisterden. De signalen van de hersenen werden gebruikt om de muziek een klein beetje aan te passen. Hierdoor kregen zij via de muziek een terugkoppeling van hun eigen hersensignalen. De wetenschappelijke term hiervoor is ‘neurofeedback’. Tevens is gebleken dat neurofeedback ook bij ouderen kan werken [Reis2016].

Positief effect op cognitie

Op dit moment zijn onderzoekers van de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, begonnen met een onderzoek naar de effecten van neurofeedback door middel van muziek bij ouderen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een systeem dat ouderen zelfstandig kunnen gebruiken voor de muziektherapie. In een later stadium willen de onderzoekers gaan bewijzen of de neurofeedback daadwerkelijk leidt tot positieve verandering in de cognitie bij ouderen.

Bronnen
[vanBoxtel 2012] van Boxtel GJM, Denissen AJM, Jäger M, Vernon D, Dekker MKJ, Mihajlović V, Sitskoorn MM. A novel self-guided approach to alpha activity training. International Journal of Psychophysiology 83 (2012) 282–294.

[Reis2016] Reis J, Portugal AM, Frenandes L, Afonso N, Pereira M, Sousa N, Dias NS. An alpha and theta intensive and short neurofeedback protocol for healthy aging working-memory training. Frontiers in Aging Neuroscience (2017) 8:157, 1-11.

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.