Wat betekent corona voor professionals: zorgtrajectbegeleider dementie

Wat betekent corona voor professionals: zorgtrajectbegeleider dementie

Louise Claessen is zorgtrajectbegeleider dementie bij Netwerk 100/zorggroep Maas & Waal (ZMW). Zij werkt met de kwetsbare doelgroep, voor wie de coronacrisis niet altijd te bevatten is. Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om? Voor welke uitdagingen sta je? En wat betekent het coronavirus voor de hulp aan deze kwetsbare ouderen?

Afspraken waar mogelijk telefonisch

“Zelf ben ik vorige week ziek geweest. Geen corona gelukkig, maar wel griepverschijnselen. Voor de zekerheid heb ik al mijn fysieke afspraken afgezegd en alleen telefonische consulten gedaan. Dit is onder deze omstandigheden sowieso het beleid van ZMW: ga zo min mogelijk op huisbezoek, probeer je afspraken waar mogelijk telefonisch te doen. Ik begrijp dit, tegelijkertijd ben ik beducht voor wat het betekent: via de telefoon hoor je lang niet alles wat je normaal gesproken zou zien of aanvoelen in persoonlijk contact. Als er een adequate mantelzorger betrokken is, dan is deze zorg minder groot. Maar in andere gevallen moet je de cliënt gewoon zien. Hier worstel ik momenteel mee als hulpverlener.

In hoeverre is persoonlijk contact nu verantwoord

Want in hoeverre is dat contact nu verantwoord, voor de cliënt, maar ook voor jezelf? Deze week heb ik bijvoorbeeld een zitting voor Rechterlijke Machtiging. Normaal gesproken komt de rechter dan op huisbezoek om te bepalen of de cliënt gedwongen opgenomen moet worden. Nu vindt dit gesprek telefonisch plaats. Ik ben als hulpverlener bij de cliënt en haar familie aanwezig. Uitstellen is geen optie, het betreft een palliatief zieke man, zijn vrouw heeft dementie. Toch maak je je dan zorgen: als er maar niemand ziekteverschijnselen heeft of krijgt door dit bezoek. Dat zijn lastige situaties.

Cliënten hebben niet altijd in de gaten dat er iets speelt

Met de meeste cliënten en/of hun mantelzorgers heb ik de afgelopen dagen mail- en appcontact gehad. Sommigen mensen zeggen zelf een afspraak af. Omdat ze ziek zijn, of bang dat ze zichzelf of een ander in gevaar brengen. Voor de alleenstaande mensen met dementie met een klein netwerk is de situatie af en toe nijpend: zij hebben lang niet altijd in de gaten dat deze crisis speelt. Sommigen van hen worden zo nodig extra gebeld. Maar dit wordt een uitdaging de komende tijd. We inventariseren momenteel waar de knelpunten liggen en wat de aandachtspunten zijn. Hier worden zo snel mogelijk acties op uitgezet vanuit het aanmeldpunt voor zorgtrajectbegeleiding.

Deze situatie vraagt om maatwerk

Ik vind het met name zorgelijk dat op sommige plaatsen de dagbesteding gesloten is. Bij enkele organisaties is het mogelijk om alsnog aan de bel te trekken, bijvoorbeeld als de situatie urgent is. Dan wordt er een uitzondering gemaakt, wat natuurlijk erg fijn is. Een alternatief is het aanvragen van vervangende mantelzorg. Maar dit is helaas niet altijd mogelijk als er onvoldoende financiële middelen zijn of als er niet middels een Wlz-indicatie extra zorg ingezet kan worden. Het vraagt dus om maatwerk, je bekijkt nu echt per dag wat de beste oplossing is. We proberen rustig te blijven onder deze bijzondere omstandigheden. En deze kwetsbare cliëntengroep op welke manier dan ook zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Administrator