Talententour zorggroep Maas & Waal

Talententour zorggroep Maas & Waal

Binnen zorggroep Maas & Waal is de Talententour sinds 2011 één van de wervingsinstrumenten om het hoofd te bieden aan de arbeidsmarktproblematiek. De Talententour biedt zij-instromers (mensen met een uitkering) de mogelijkheid om opgeleid te worden voor een baan bij zorggroep Maas & Waal.

Oriënteren op een baan in de zorg

Om dit te realiseren, is destijds een nauwe samenwerking gestart met het UWV Nijmegen en Tiel. Zij zorgen voor een eerste selectie van kandidaten die zich willen oriënteren op een baan in de zorg. Zorggroep Maas & Waal organiseert vervolgens een voorlichtingsbijeenkomst met aansluitend een speeddate. Na de speeddate volgt een tweede selectie middels een sollicitatiegesprek. Uiteindelijk start een van tevoren vastgesteld aantal kandidaten met de Talententour.

Opbouw Talententour

De tour beslaat 12 weken (met behoud van uitkering):

  • Fase 1: kennismaken met de organisatie en cliënten. Twee weken stage in een restaurant. Kerntaak: in gesprek gaan met cliënten.
  • Fase 2: assisteren bij huishouden en wonen. Twee weken in een afdelingskeuken. Kerntaak: kennismaken met de woon-leefsituatie van cliënten.
  • Fase 3: assisteren bij dagelijkse bezigheden. Acht weken meelopen in de directe zorg. Kerntaak: kennis maken met directe zorgverlening en onregelmatig werken.

Leer-arbeidsovereenkomst na succesvolle afronding

Deelnemers hebben aangegeven deze opbouw te waarderen, omdat zij stapsgewijs kennis kunnen maken met de ouderenzorg. Na iedere fase vindt een evaluatiegesprek met de deelnemer plaats. Na succesvolle afronding van de Talententour krijgt de deelnemer een leer-arbeidsovereenkomst (BBL opleiding) aangeboden en verlaat daarmee de uitkeringssituatie.

Bewuste keuze

Er is nauwelijks sprake van uitval tijdens de BBL opleiding, omdat de Talententour zorgt voor een bewuste keuze vanuit de kandidaat. Daarnaast kan zorggroep Maas & Waal van tevoren een inschatting maken van het al dan niet succesvol afronden van de opleiding. Met de Talententour is een win-win situatie gecreëerd. Zorggroep Maas & Waal lost een deel van het tekort aan personeel op door het aanwenden van zij-instromers en de zij-instromers verlaten hun uitkeringssituatie.

Administrator