Klankbordgroep

Netwerk 100 werkt nauw samen met ouderen om beleid te maken of projecten te initiëren. Het Doelgroeppanel is hierin de groep ouderen die actief meedenkt, mee ontwikkelt en meebeslist. De panelleden zorgen ervoor dat zij op de hoogte blijven van wat er leeft in de dagelijkse praktijk via de Klankbordgroep. Dit zijn ouderen met verschillende achtergronden, die de Doelgroeppanelleden gevraagd en ongevraagd voeden met hun ervaringen en hun visie op belangrijke thema’s.

Klankbordgroepleden werken, op verzoek van de organisaties van het netwerk, vaak ook mee aan projecten en het toetsen van nieuwe initiatieven.