“De doelen van onderwijs en zorgontwikkeling in de regio gaan hand in hand” – een interview met Menno Pistorius, HAN

“De doelen van onderwijs en zorgontwikkeling in de regio gaan hand in hand” – een interview met Menno Pistorius, HAN

Door Anne-Mieke Penders, Doelgroeppanel Netwerk 100

Lokale en regionale welzijns- en zorgorganisaties werken samen in Netwerk 100, evenals de huisartsen en het onderwijs. In de afgelopen periode zijn er veel wisselingen geweest bij de bestuurders die namens hun organisaties deelnemen aan het netwerk. Daarom willen we nader kennismaken met deze ‘nieuwe’ bestuurders van Netwerk 100. Anne-Mieke Penders sprak deze keer met Menno Pistorius, directeur Academie Paramedische Studies aan de HAN en lid van het Dagelijks Bestuur van Netwerk 100. Zoals ondertussen gebruikelijk spreken zij elkaar niet live, maar op afstand vanuit huis.

Je ziet de studenten groeien

Pistorius vertegenwoordigt in Netwerk 100 niet alleen de Academie Paramedische Studies, maar ook alle andere studierichtingen die iets met zorg te maken hebben. Pistorius is een echte onderwijsman. Hij begon zijn loopbaan als fysiotherapeut, maar na de studies gezondheidswetenschappen en onderwijskunde is hij overgestapt naar de zorgopleidingen. Pistorius: “De leeftijdsfase van onze studenten is prachtig. Je ziet hen binnen komen als jonge volwassenen. Hoe ze zich vervolgens ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak vind ik erg mooi om te zien.”

Samenwerken in Netwerk 100

Waarom vindt de HAN het belangrijk deel te nemen aan Netwerk 100? Pistorius: “We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de grote bewegingen die er momenteel in de regio zijn. Dan heb ik het erover dat ouderen langer thuis blijven wonen, zelfstandig willen zijn en zin willen geven aan hun leven. Wij leiden onze studenten daarin op en zij brengen deze kennis en houding mee naar hun stageplekken en later hun werkplek. Maar de HAN levert niet alleen via de medische en paramedische opleidingen een bijdrage. Dat doen we ook via de techniekopleidingen, want er wordt steeds meer gebruik gemaakt van zorgtechnologie. En ook vanuit de financiële opleidingen kunnen we een bijdrage leveren, bijvoorbeeld op het gebied van de kosten van zorg- en welzijnsproducten en van de administratie en bedrijfsvoering van de organisaties.

Van binnen naar buiten werken en van buiten naar binnen

Een belangrijk doel van de samenwerking in Netwerk 100 is natuurlijk het leveren van voldoende zorgpersoneel. Het is van belang dat de instellingen laten zien hoe aantrekkelijk dit werk is, zodat jonge mensen gestimuleerd worden voor dit vak te kiezen. Maar door samen te werken willen we ook een bijdrage leveren aan innovatie van het vak. Dit doen we door de studenten, maar ook de docenten, mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen in de zorg en onze curricula daarop aan te passen. We geven niet alleen onderwijs, maar doen ook onderzoek. Voor onze onderzoeksgroepen hebben we plekken nodig waar we met partijen uit het veld kunnen werken aan innovaties. Ook willen we met de partijen van Netwerk 100 de ontwikkelbehoefte van het veld in kaart brengen en samen werken aan het ‘levenslang ontwikkelen’. Inhoudelijk gaat het vooral om de verkleining van gezondheidsverschillen en het geïntegreerd werken in de wijk. Om ouderen langer mee te laten doen in de wijk en de samenleving. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en het veld ook niet, we moeten van binnen naar buiten werken en van buiten naar binnen. Het mooie voor de HAN is dat die doelen hand in hand gaan.

Denken vanuit inclusiviteit

Het overstijgende van Netwerk 100 is dat we alles wat we doen richten vanuit inclusiviteit en het participatiedenken. We gaan uit van de kracht van de oudere zelf en het concept van positieve gezondheid. Leefstijl en preventie zijn hierbij ook van belang. Het is mooi als we dat nog meer omarmen met elkaar. Wel moeten we met elkaar opletten dat Netwerk 100 een ‘doe-club’ blijft, en geen praatclub wordt.”

Oudere influencers nodig

Tot slot heeft Pistorius nog een hartenkreet: “We zouden vanuit Netwerk 100 meer naar de doelgroep kunnen kijken, zeker in deze coronatijd. Er is veel aandacht voor de hightech van de medische wereld, maar de thuiswonende oudere zit zwaar in het isolement. Daar zouden we meer aandacht voor kunnen hebben. Veel ouderen hebben veel wijsheid opgedaan in hun leven, die meer gedeeld mag worden. Je zou een netwerk van oudere influencers moeten hebben, zoals Van Agt en Jan Terlouw, die het publieke debat beïnvloeden. Misschien kan Netwerk 100 zoiets op regionaal niveau organiseren.”

Administrator