Raad van Ouderen

In 2018 is de Raad van Ouderen geïnstalleerd vanuit het Pact voor de Ouderenzorg. De Raad geeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd advies over zaken die ouderen aangaan.

Het Doelgroeppanel en de Klankbordgroep van programma Netwerk 100 behoren tot de achterban van de Raad. Vanuit het Doelgroeppanel van Netwerk 100 zijn twee ouderen als vertegenwoordiger afgevaardigd: Elly Achterbosch en Tineke van Iersel. Zij denken mee over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden.