Arbeidsmarkt en beeldvorming ouderenzorg

De komende jaren is de ouderenzorg op de arbeidsmarkt een belangrijk onderwerp binnen Netwerk 100 en in de maatschappij. Er is, naast een flinke vergrijzing, sprake van ontgroening: er zijn gewoon minder jonge mensen in de samenleving. We merken ook op dat de beeldvorming van de ouderenzorg vaak (nog) eenzijdig is. Het werk wordt als zwaar en onaantrekkelijk gezien.

Positieve ervaringen in de regio

In onze regio hebben we echter ook goede ervaringen: jongeren en ouderen hebben contact, ouderen participeren in onderwijs en voor professionals geeft het werk in zorg en welzijn veel voldoening. We investeren binnen Netwerk 100 in de kwaliteit van het contact van ouderen en zorgverleners. Kunnen onze waarden ons helpen om een aantrekkelijke werkgever en opleider te zijn voor jonge mensen? En voor mensen die werk zoeken op latere leeftijd?

Broedplaats arbeidsmarkt en beeldvorming

In het project Arbeidsmarkt en beeldvorming hebben we een zogenoemde “Broedplaats” gevormd: een actieve groep mensen uit het onderwijs en het werkveld. De Broedplaats richt zich op een duurzame aanpak voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Er heeft een grondige analyse plaatsgevonden (2017) en we ontwikkelen op dit moment nieuwe experimenten (2018). We werken toe naar een Netwerk 100 met organisaties die aantrekkelijk zijn voor (aanstaande) zorgverleners, omdat we aandacht hebben voor hun leer- en ontwikkelproces en investeren in de wederzijdse relaties.

Web community

Voor de leden van de Broedplaats is een web community ontwikkeld. U kunt zich hier inloggen.