Beeldvorming ouderenzorg

Hoe houden we het werk aantrekkelijk in de ouderenzorg? Dit is een belangrijke vraag in Netwerk 100 en de maatschappij. Er is, naast een flinke vergrijzing, sprake van ontgroening: er zijn gewoon minder jonge mensen in de samenleving. En dan is er nog de eenzijdige beeldvorming: het werk wordt als zwaar en onaantrekkelijk gezien.

Positieve ervaringen in de regio

In onze regio hebben we echter ook goede ervaringen: jongeren en ouderen hebben contact, ouderen participeren in onderwijs en voor professionals geeft het werk in zorg en welzijn veel voldoening. We investeren binnen Netwerk 100 in de kwaliteit van het contact tussen ouderen en zorgverleners.

De reis van de oudere

De reis van de oudere is een mooi voorbeeld van contact tussen jongeren en ouderen. Dit project is een initiatief van Netwerk 100 in samenwerking met ROC Nijmegen, de HAN University of Applied Sciences en de Radboud Universiteit. Studenten en ouderen ontmoeten elkaar: hoe was het vroeger en hoe gaat het nu? Wat leer je van elkaar? Wat zijn bepalende momenten in je leven (stations op je reis)?

Raad van Ouderen

Leden van ons Doelggroeppanel adviseren de minister van VWS, samen met ouderen uit andere regio’s. Zij doen dit in de Raad van Ouderen, welke in 2018 is geïnstalleerd. De raad laat de stem van ouderen horen in de ontwikkeling van beleid: op deze manier worden ouderen bij de ouderenzorg betrokken en wordt er niet óver ouderen gesproken maar mét ouderen. BeterOud heeft een video gemaakt over de Raad van Ouderen.