Vroegsignalering bij (jonge) mensen met dementie

Vrijwilligers, hulp- en/of zorgverleners komen regelmatig in contact met cliënten die mogelijk dementie hebben. Een diagnose stellen is belangrijk. De meeste mensen geven namelijk aan dat ze behoefte hebben aan zekerheid over de diagnose. Hierdoor kunnen ze meer regie over hun eigen leven behouden. Daarnaast hebben cliënten en mantelzorgers veel baat bij een goede begeleiding, uitleg over de ziekte en lotgenotencontact. In opdracht van het dementieplatform van Netwerk 100 is een handreiking ontwikkeld die helpt bij het herkennen van de eerste signalen van dementie. In de handreiking is aangegeven welke stappen gezet kunnen worden om de juiste hulp in te schakelen. Daarnaast is een handreiking vroegsignalering dementie op jonge leeftijd ontwikkeld.

Voor wie

De handreiking vroegsignalering is ontwikkeld voor onder andere vrijwilligers(coördinatoren), verzorgenden (IG), medewerkers van het Sociaal Wijkteam, ouderenadviseurs, huishoudelijke hulp, praktijkondersteuners huisarts en (wijk)verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijn. De handreiking vroegsignalering dementie op jonge leeftijd is ook bedoeld voor bedrijfsartsen, HR functionarissen, psychologen, maatschappelijk werk en psychiaters.

U vindt de handreiking vroegsignalering hier.
U vindt de handreiking vroegsignalering dementie op jonge leeftijd hier.

Contact

Heeft u vragen over een van de handreikingen? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.