Vroegsignalering bij dementie

Vrijwilligers, hulp- en/of zorgverleners komen regelmatig in contact met cliënten die mogelijk dementie hebben. Een diagnose stellen is belangrijk. De meeste mensen geven namelijk aan dat ze behoefte hebben aan zekerheid over de diagnose. Hierdoor kunnen ze meer regie over hun eigen leven behouden. Daarnaast hebben cliënten en mantelzorgers veel baat bij een goede begeleiding, uitleg over de ziekte en lotgenotencontact. In opdracht van het dementieplatform van Netwerk 100 is een handreiking ontwikkeld die helpt bij het herkennen van de eerste signalen van dementie. In de handreiking is aangegeven welke stappen gezet kunnen worden om de juiste hulp in te schakelen.

Voor wie

De handreiking is ontwikkeld voor onder andere vrijwilligers(coördinatoren), verzorgenden (IG), medewerkers van het Sociaal Wijkteam, ouderenadviseurs, huishoudelijke hulp, praktijkondersteuners huisarts en (wijk)verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijn.

U vindt de handreiking vroegsignalering hier.

Contact

Heeft u vragen over de handreiking? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.