Easycare

Easycare is een methode waarmee de situatie en wensen van ouderen op het gebied van dagelijks leven, welzijn en gezondheid in kaart worden gebracht. De oudere is hierbij aan het stuur. De oudere kan zelf een gesprek met een zorgverlener aanvragen, maar ook de huisarts kan het startpunt zijn. Veel huisartsenpraktijken screenen welke ouderen hiervoor in aanmerking komen en zij nodigen de ouderen uit.

In de Easycare benadering is luisteren heel belangrijk, om vervolgens samen de belangrijkste punten in kaart te brengen. Als de oudere het wenst, worden verdiepende vragen gesteld. Dit helpt een oudere bij het (samen) maken van keuzes in het dagelijks leven, en rond welzijn en zorg. Zo kan een goed plan gemaakt worden.

Gezond en wel thuis wonen

Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, hebben zij vaak vragen over hoe ze dit gaan aanpakken. Ook bij professionals spelen vragen:

  • Hoe ondersteunen we bij het zo lang mogelijk thuis wonen?​
  • Hoe werken we optimaal samen: oudere, mantelzorger en zorgprofessionals?
  • Hoe signaleren we vroegtijdig en voorkomen we escalatie?

Op de website van Easycare vindt u meer informatie.