Verbeteren zorgtrajectbegeleiding en deskundigheidsbevordering dementie

Verbeteren zorgtrajectbegeleiding en deskundigheidsbevordering dementie

Regionale organisaties die betrokken zijn bij mensen met dementie vernieuwen het dementieprogramma. Een initiatiefgroep bereidt dit voor. Het dementieplatform i.o. richt zich in 2018 op drie speerpunten: (1) beschikbaarheid van zorgtrajectbegeleiding dementie, (2) het optimaliseren van deskundigheid van mantelzorgers en vrijwilligers en (3) jonge mensen met dementie.

Mensen met dementie blijven namelijk steeds langer thuis wonen. Zorgtrajectbegeleiding (of casemanagement) dient voor hen tijdig beschikbaar te zijn, zodat zij en hun mantelzorgers hulp en steun krijgen. Indien een zorgtrajectbegeleider is ingezet, dan werkt hij of zij in samenhang met het lokale netwerk van generalisten, namelijk huisarts, wijkverpleging en welzijn. Daarnaast zijn deskundige professionals natuurlijk belangrijk, maar deskundigheid op het gebied van dementie is ook noodzakelijk bij mantelzorgers en vrijwilligers.

Selectiecriteria

Ouderen en professionals zijn in 2017 geïnterviewd over de huidige dementiezorg in de regio. Bovengenoemde speerpunten zijn door hen geselecteerd op basis van de volgende criteria: het belang voor ouderen, externe eisen van zorgverzekeraar en inspectie, haalbaarheid en een netwerkthema betreffend.

Inventarisatie landelijke modellen en trainingen

Vanuit het landelijke programma Dementiezorg voor elkaar krijgt het platform ondersteuning om deze speerpunten te realiseren en optimaliseren. Een werkgroep onderzoekt op dit moment welke landelijke modellen voor zorgtrajectbegeleiding passend zijn en aansluiten bij de werkwijze in onze regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martina Janssen van Iperen: m.janssen01@propersona.nl.

Ook vindt een inventarisatie plaats van de trainingen die al worden gegeven aan mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van dementie. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Fred Wolters: f.wolters@zzgzorggroep.nl.

Administrator