Dementieplatform

Wat zijn de vragen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers? Dit is het vertrekpunt van het dementieplatform regio Gelderland-Zuid, onderdeel van Netwerk 100. Het platform neemt initiatieven en besluiten in het kader van een optimaal functionerend dementieprogramma in de regio. Het dementieplatform heeft haar doelstellingen voor de periode 2022-2024 uitgewerkt in een meerjarenplan dementie. Binnenkort volgt hier ook het actieplan, waarin de doelen zijn vertaald naar concrete activiteiten.

Gebaseerd op de zorgstandaard dementie

Voor het dementieplatform gaat het om verantwoorde welzijn en zorg rond de mensen met dementie en hun mantelzorg, gebaseerd op de zorgstandaard dementie, in afstemming tussen de organisaties. Hierbij staat centraal:

  • Het opsporen van mensen met dementie.
  • Het bieden van een integrale aanpak die aansluit op de vraag.
  • Het delen van kennis (ervaringskennis, praktijkkennis, onderzoekkennis en -vragen) en adviseren t.a.v. onderzoek.
  • Het ontwikkelen van activiteiten om het zorgprogramma, conform de landelijke indicatoren, te implementeren.

Dat wat speelt in de samenleving

Het platform haalt op wat leeft bij burgers, mantelzorgers, patiëntenverenigingen en professionals in de praktijk en wat speelt in de samenleving: bijvoorbeeld in het kader van dementievriendelijkheid. Jaarlijks organiseert het dementieplatform een netwerkbijeenkomst, om met elkaar uit te wisselen wat de initiatieven en ideeën zijn in de regio.

Leden dementieplatform

Maaike Versteegh
Manager Zorg en Welzijn Zorggroep Maas & Waal
Martina Janssen van Iperen
Coördinator zorgtrajectbegeleiding Netwerk 100
Conny van der Aalsvoort
Diversiteit en informele zorg Sterker
Karen de Groot
Beleidsadviseur integrale zorg NEO Huisartsenzorg
Eric Dirkx
Voorzitter regioafdeling Nijmegen Alzheimer Nederland
Trudy Jacobs
Ketencoördinator dementie regio Nijmegen
Geeske Peeters
Coördinator Radboudumc Alzheimer centrum
Marcel de Groot
Directeur wijkverpleging en klantlogistiek ZZG zorggroep
Toos Smulders
Clustermanager De Waalboog, locaties De Honinghoeve en Nijevelt
Minke Nieuwboer
Coördinator Netwerk 100
Jan Revenberg
Lid Doelgroeppanel