“Samenwerken vanuit de inhoud” – een interview met Angela Jansen, ZZG zorggroep

“Samenwerken vanuit de inhoud” – een interview met Angela Jansen, ZZG zorggroep

Door Anne-Mieke Penders, Doelgroeppanel Netwerk 100

Veel lokale en regionale welzijns- en zorgorganisaties zijn partners in Netwerk 100. Evenals de huisartsen, onderwijs en de doelgroep ouderen middels een afvaardiging vanuit het Doelgroeppanel. In de afgelopen periode zijn er veel wijzigingen geweest bij de bestuurders die namens hun organisatie deelnemen aan Netwerk 100. Daarom willen we graag nader kennismaken met deze ‘nieuwe’ bestuurders. Anne-Mieke Penders (Doelgroeppanel) sprak met Angela Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZZG zorggroep en sinds 2020 lid van het Bestuurlijk Overleg van Netwerk 100. Jansen werkt zo’n tien jaar in de ouderenzorg en is sinds anderhalf jaar bestuurder bij ZZG.

Werken vanuit het hart

“Het werken in de zorg is erg inspirerend”, zegt Jansen, “de medewerkers doen hun werk vanuit hun hart, ze zijn trots op het werk dat ze doen. En ze zijn trots op hun professionaliteit. In onze missie staat dat we duurzaam willen bijdragen aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen. We willen dat mensen zelf richting geven aan hun leven. We helpen hen vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen of dat vertrouwen terug te krijgen. Onze medewerkers werken vanuit deze missie. En dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet bij mensen met dementie. We bespreken met onze medewerkers wat die missie betekent in de praktijk van ons werk, dus hoe je dat doet. Zo werken we veel samen met de cliënt en zijn omgeving. We hebben in ons beleid drie waarden benoemd: deskundig, liefdevol en helder. Met de medewerkers hebben we het daarover: wat betekent dat en hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk. Dat bespreken we niet alleen met nieuwe medewerkers, we komen er ook regelmatig op terug.

Couleur locale

We zijn een grote organisatie met wijkverpleging, herstel- en revalidatiezorg en verpleeghuiszorg. De cultuur is overal anders, want de situatie is overal anders. In de verpleeghuiszorg hebben we 26 grotendeels kleinschalige woonlocaties. Een locatie in Mook is heel anders dan een locatie in Nijmegen of Groesbeek. Ze staan in een andere omgeving, een andere wijk, de contacten met de buren en de buurt zijn anders. Daar moet zo’n locatie bij aansluiten. In de wijkverpleging is het werk sowieso anders. Je komt achter de voordeur en het is altijd spannend wat je daar aantreft. We hebben 62 teams wijkverpleging, ook die houden rekening met de wijken waarin ze werken. Dus de cultuur is op iedere locatie en bij ieder team anders. Maar als je vraagt wat de rode draad is, dus wat ZZG kenmerkt, dan zijn dat onze drie waarden.

Van groot huis naar kleinschalig wonen

Het is belangrijk om professionals het werk te laten doen waar ze in geloven, dat maakt ook dat ze makkelijker mee kunnen gaan in nieuwe ontwikkelingen. Vooral als die ontwikkelingen van de werkvloer zelf komen. Een ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet, is dat we alle woonvoorzieningen omzetten naar kleinschalig wonen. Vroeger hadden we één verpleeghuis per wijk, nu hebben we soms wel drie kleinschalige huizen in een wijk of dorp. Daar is alles gericht op nabijheid en de kwaliteit van leven van de bewoners. Daarom waren de beperkingen tijdens de eerste golf van COVID ook zo ingrijpend, toen ging de aandacht puur uit naar het medische. In een kleinschalige locatie heeft iedere bewoner een eigen appartementje, daaromheen ligt een aantal zitjes en een gezamenlijke buurtkamer, waar gekookt wordt en waar je kunt eten. Maar als een bewoner in het eigen appartement wil eten, dan kan dat natuurlijk ook. Het werken vanuit die kleine locaties maakt de samenwerking met de professionals in de omgeving makkelijker en meer vanzelfsprekend. De laatste twee grote woonlocaties worden nog omgevormd.”

Samenwerken in Netwerk 100

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat medewerkers steeds meer samenwerken in de keten. Jansen: “De huisarts wil zijn patiënt zo lang mogelijk thuis houden, de familie wil misschien beschut laten wonen. Dan moet je als zorgtrajectbegeleider of wijkverpleegkundige overleggen met alle betrokkenen om te kijken wat er mogelijk is. Dat vraagt samenwerking op het niveau van de professionals, maar ook op bestuurlijk niveau. De gedachte van concurrentie is echt wel verdwenen. Nu bespreken we met elkaar wat er nodig is zodat de hele keten goed werkt. Daarom neemt ZZG deel aan Netwerk 100. Ik ken de verschillende netwerken die er zijn nog niet zo goed als ik zou willen, dat komt door de beperkingen die COVID met zich meebrengt. Maar ik vind het belangrijk om met elkaar te kijken wat we samen willen doen, zodat professionals vanuit de inhoud kunnen werken. We zijn nu aan het inventariseren hoe we de bestuurlijke netwerksamenwerking anders en beter in kunnen richten, zodat de samenwerking zo goed en efficiënt mogelijk verloopt.”

Administrator