Jonge mensen met dementie

Bij dementie denken we veelal aan ouderen. Er is echter ook een groep mensen bij wie een dementie wordt geconstateerd vóór het 65e levensjaar. Deze (vaak wat onzichtbare) groep vraagt en verdient speciale aandacht vanwege de levensfase waarin ze zitten. Vanuit Netwerk 100 zetten we verdere stappen om de zorg, aandacht en begeleiding voor deze mensen te verbeteren.

Vertaling landelijke zorgstandaard

In 2018 is door een projectgroep gewerkt aan de vertaling van de landelijke zorgstandaard voor dementie naar een regionaal zorgprogramma. Op basis van een bijeenkomst met steakholders en een regioscan zijn thema’s opgehaald die van belang zijn voor de begeleiding en ondersteuning van jonge mensen met dementie en hun naasten. Deze thema’s zijn uitgewerkt in het zorgprogramma voor jonge mensen met dementie.

Sneller de juiste begeleiding

De periode vanaf de eerste klachten tot de uiteindelijke diagnose duurt op dit moment gemiddeld 5 jaar. De reden: hulpverleners denken vaak niet aan een dementie, maar bijvoorbeeld aan een midlife crisis of burnout. Vervolgens richten zij daar ook de begeleiding of doorverwijzing op. In het zorgprogramma zijn drie ambities opgenomen die bijdragen aan de juiste begeleiding en ondersteuning voor deze doelgroep. In 2020 is een handreiking ontwikkeld voor het herkennen van signalen en met verwijscriteria bij verdenking van dementie op jonge leeftijd. U vindt de handreiking hier. Een overzicht van zorgtrajectbegeleiders gespecialiseerd in jonge mensen met dementie vindt u hier.

Meer informatie

De komende tijd houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanneke Bolder, zorgmanager bij De Waalboog: S.Bolder@waalboog.nl.