Nieuwe coördinator Netwerk 100: Dorry Stuij

Nieuwe coördinator Netwerk 100: Dorry Stuij

Even voorstellen

“Ik ben Dorry Stuij en sinds september 2018 ben ik coördinator van Netwerk 100. Eerst was mijn rol tijdelijk, en na een pittige sollicitatieprocedure is besloten dat ik voor ‘vast’ mag blijven. Bewust schrijf ik ‘mag’, want ik vind het een eer om met ouderen, professionals en bestuurders samen te werken aan meer welzijn voor ouderen in onze regio.

Achtergrond

Mijn achtergrond in het kort: in 1994 ben ik gestart als maatschappelijk werker in de psychiatrie, waarna ik ben overgestapt naar een managementrol in de ouderenzorg. Vanaf 2003 heb ik eerst als kwaliteitsvrouw gewerkt en daarna als staffunctionaris innovatie bij zorggroep Maas & Waal. Sinds mijn afscheid daar in 2016 werk ik als trainer/projectleider/innovatiecoach.

Eerdere projecten binnen 100

Netwerk 100 is al 10 jaar goed onderweg om de stem van ouderen te versterken. Met deelname aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) middels een groot aantal projecten, is geleerd om de vraag van ouderen te verhelderen, beter te luisteren en ouderen te sterken om wensen uit te spreken. Eerder mocht ik al een bijdrage leveren aan het laatste punt in de reeks ‘Samen praten over ouder worden’. In dit project helpen ouderen elkaar om zicht te krijgen op hun eigen situatie en om te gaan met vragen. In dat project heb ik vrijwillige, oudere gespreksleiders getraind om groepen ouderen te begeleiden in 7 gemeenten. Ook ben ik lid geweest van de themagroep Dementie, de voorloper van het dementieplatform. Netwerk 100 is voor mij dus niet vreemd/nieuw.

Boeiende uitdaging

Inmiddels heb ik wel ontdekt hoe veelzijdig Netwerk 100 is. Er blijkt meer onbekend voor mij, dan ik van tevoren had ingeschat. En dat is alleen maar boeiend! Ik leer graag over de dynamiek in de samenwerking tussen de doelgroep en bestuurders en ik smul van inspirerende ideeën en ervaringen van professionals. Ook leef ik mee met de worsteling van het prachtige streven om enerzijds aan te sluiten bij de oudere en anderzijds te werken binnen de regels en kaders. Kortom: ik heb er zin in en ik zal me inzetten om partijen en mensen met elkaar te verbinden! U kunt mij bereiken via netwerk100@netwerk100.nl.”

Administrator