Aandacht voor oud(er) en jong(er) op de arbeidsmarkt

Aandacht voor oud(er) en jong(er) op de arbeidsmarkt

Sinds 2017 denkt een groep van netwerkpartners van 100 samen na over hoe we kunnen investeren in voldoende en goede zorg- en welzijnsmedewerkers. In de zogenaamde ‘Broedplaats Arbeidsmarkt en Beeldvorming ouderenzorg’ zijn studenten, ouderen, bestuurders, docenten en hulpverleners vertegenwoordigd. Samen hebben zij boeiende inzichten over wat er nodig is voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt, waarbij de waarden van 100 centraal staan. Dat betekent voor de plannen rond de arbeidsmarkt:

  • Ouderen denken mee, op alle momenten in het samenwerkingsproces.
  • We werken vanuit cocreatie: met o.a. studenten, ouderen en zorg- en welzijnsprofessionals.
  • Aandacht, waardigheid en heel goed luisteren naar elkaar staat centraal.

We realiseren ons dat deze waarden ook gelden voor studenten en (aankomende) collega’s. Het gaat erom dat we aandacht hebben voor hen en dat we heel goed luisteren naar wat zij nodig hebben. De nieuwe collega is geen ‘handen aan het bed’, maar iemand die zich graag ontwikkelt. Hij of zij wil graag iets betekenen voor de ander en wil groeien. De organisaties van Netwerk 100 gaan hier de komende jaren plannen voor maken.

Administrator