Samenstelling dementieplatform Netwerk 100

Samenstelling dementieplatform Netwerk 100

In 2017 is de stijl van werken en de structuur van het dementieprogramma in de regio Nijmegen vernieuwd: vanuit de behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers zijn we gekomen tot een nieuw dementieprogramma, in cocreatie met de doelgroep. In 2018 is binnen Netwerk 100 het dementieplatform opgericht: een compacte groep die vanuit expertises en een rol in het dementienetwerk samenhangende welzijn en zorg wil faciliteren en aanjagen. Het dementieplatform heeft als hoofddoel “verantwoorde welzijn en zorg, rond de mensen met dementie en mantelzorgers, in afstemming tussen de organisaties”, waarbij centraal staat:

 • het opsporen van mensen met dementie,
 • het bieden van een integrale aanpak die aansluit bij de vraag van de oudere,
 • het delen van kennis: ervaringskennis, praktijkkennis, onderzoekkennis.

Samen met ouderen en lerend van elkaar

Het dementieplatform werkt nauw samen met een doelgroeppanel. Netwerk 100 vindt het belangrijk om de ouderen te betrekken bij alles wat het netwerk van plan is; het gaat tenslotte om de kwetsbare ouderen zelf. In brede netwerkbijeenkomsten, open voor iedere vrijwilliger, professional, onderzoeker, manager etc. die actief is in dementiewelzijn en -zorg, haalt het dementieplatform input op en stimuleert het ervarings- en professionele kennis.

Samenstelling platform

In het dementieplatform zijn sinds november 2018 vertegenwoordigd:

 • Trudy Jacobs (ketencoördinator)
 • Jo Robeerst (vertegenwoordiger uit de samenleving)
 • Eric Dirkx (Alzheimer Nederland)
 • Carine Poels (welzijnsorganisatie Sterker sociaal werk)
 • Thea van Kraaij en Toos Smulders (intramurale zorg)
 • Marcel de Groot (vertegenwoordiger wijkverpleging)
 • Minke Nieuwboer (vanuit het managementteam zorgtrajectbegeleiding)
 • Marit Sanders (Radboudumc Alzheimer Centrum)
 • Dorry Stuij (coördinator Netwerk 100)

Wilt u meer informatie over het dementieplatform? Neem dan contact op met Trudy Jacobs via 024-3665017.

Administrator