Fysiotherapeutische behandeling ‘Coach2move’

Fysiotherapeutische behandeling ‘Coach2move’

Als bij ouderen de activiteit afneemt door een ziekte, een val, minder spierkracht of het verlies van een maatje, dan kan een klein voorval soms grote gevolgen hebben. De zin om actief te zijn neemt af en de eenzaamheid neemt toe. Daardoor kunnen zich weer nieuwe klachten ontwikkelen en vaak raadt de omgeving uit voorzorg het bewegen af. Er is dan sprake van een vicieuze cirkel: minder actief; minder kracht; meer klachten; meer afhankelijk van zorg.

Gezamenlijk plan

Coach2move is een persoonsgerichte aanpak binnen de fysiotherapie, die deze vicieuze cirkel probeert te doorbreken. Tijdens de eerste afspraak inventariseert de hulpverlener de ervaren problemen en de activiteiten die de patiënt graag weer zou willen oppakken. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek, waarin de mogelijke oorzaak van de klachten wordt onderzocht. Samen met de oudere en/of familie maakt de fysiotherapeut een plan: welke doelen zijn wanneer bereikt, welke oefeningen zijn nodig en wie kan daarbij helpen? Wat doet de fysiotherapeut en wat kan de oudere zelf? De behandeling is erop gericht de lichamelijke activiteit, zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijke leven te vergroten.

Vergelijkend onderzoek

De Coach2move aanpak is onderzocht en vergeleken met de gebruikelijke fysiotherapeutische zorg bij kwetsbare ouderen. Beide onderzoeksgroepen lieten een verbetering zien in spierkracht en loopvaardigheid. Echter werden de deelnemers van de Coach2move groep lichamelijk actiever en zij hadden een hogere kwaliteit van leven. Tevens werden zij minder kwetsbaar, waardoor ze na het stoppen van de therapie vooruit bleven gaan. De andere onderzoeksgroep ging langzaam weer achteruit. De Coach2move groep had minder behandelingen nodig en zij hadden minder zorgkosten voor de eerstelijns-, thuis- en ziekenhuiszorg.

Landelijke uitrol

Coach2move wordt nu onderzocht bij een grotere groep ouderen die zich melden bij de fysiotherapeut. Onderzoekers volgen de ouderen over een langere tijd. Zij meten de uitkomsten en voeren gesprekken met deelnemende ouderen en fysiotherapeuten. Deze ervaringen gebruiken zij voor verdere verbeteringen, zodat landelijke uitrol een succes wordt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Coach2move? Neem dan contact op met Ward Heij (junior onderzoeker) via Ward.Heij@radboudumc.nlof (024) 36 55673.

Administrator