Zorgtrajectbegeleiding bij dementie

De zorgtrajectbegeleider is een vaste contactpersoon die met raad en daad kan helpen en langdurig betrokken is. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is van dementie of als de diagnose dementie is gesteld. Zij kent het dementieproces (wat staat mensen te wachten), zij kent de weg (welke hulp is mogelijk), zij regelt snel en gemakkelijk wat er nodig is en zorgt dat de hulp of zorg goed op elkaar is afgestemd. Daarvoor heeft de zorgtrajectbegeleider ook regelmatig contact met de huisarts en andere zorgverleners.

Aanmelding en informatie

Informatie: Martina Janssen, coördinator zorgtrajectbegeleiding
E-mailaanmeldingen.ztb.nijmegen@propersona.nl
Telefoon: 024-8903908
Klik hier voor het aanmeldformulier. Dit kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Overzicht van zorgtrajectbegeleiders

De functie wordt uitgevoerd door mensen met verschillende achtergronden: ouderenadviseurs (welzijn), wijkverpleegkundigen (thuiszorg), Psychiatrische Thuiszorg Ouderen (GGZ) en praktijkondersteuners huisarts. De ervaringen van zowel de betrokkenen als van de huisarts zijn positief. Voor een overzicht van zorgtrajectbegeleiders bij u in de buurt, klikt u hier.

Verbinding en samenwerking

Alleen met instemming van de cliënt gaat de zorgtrajectbegeleider aan het werk. Zij stelt samen met de cliënt en diens mantelzorger een zorgplan op, waarin alle afspraken staan die nodig zijn om iemand te ondersteunen in alle levensdomeinen.

Onderzoek wijst uit dat mensen met dementie, die ondersteund worden door een zorgtrajectbegeleider, minder eenzaamheid ervaren, minder moeite hebben met de omgang met angst, boosheid of verwardheid van hun naasten. Lees de landelijke evaluatie van casemanagement.