Zorgtrajectbegeleiding bij dementie

De zorgtrajectbegeleider is een vaste contactpersoon die met raad en daad kan helpen en langdurig betrokken is bij een vermoeden van dementie of als de diagnose dementie is gesteld. Hij/zij kent het dementieproces (wat staat mensen te wachten), kent de weg (welke hulp is mogelijk), regelt snel en gemakkelijk wat er nodig is en zorgt dat de hulp of zorg goed op elkaar is afgestemd. Daarvoor heeft de zorgtrajectbegeleider ook regelmatig contact met de huisarts en andere zorgverleners.

Aanmelding en informatie

Informatie: Martina Janssen, coördinator zorgtrajectbegeleiding
E-mailaanmeldingen.ztb.nijmegen@propersona.nl
Telefoon: 024-8903908
Klik hier voor het aanmeldformulier. Dit kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Wat doet de zorgtrajectbegeleider

Speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is een kaartje ontwikkeld, waarop wordt uitgelegd wat een zorgtrajectbegeleider doet. Klik hier voor het kaartje.

Zorgtrajectbegeleiding bij u in de buurt

In een infographic is overzichtelijk in beeld gebracht hoe de samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige en zorgtrajectbegeleiding verloopt in het geval van een dementie: wie kan wanneer ingezet worden?
–  Voor een overzicht van zorgtrajectbegeleiders bij u in de buurt, klikt u hier.
–  Een overzicht van zorgtrajectbegeleiders gespecialiseerd in jonge mensen met dementie vindt u hier.
–  Een overzicht van zorgtrajectbegeleiders gespecialiseerd in mensen met migratieachtergrond met dementie vindt u hier.

Onderzoek wijst uit dat mensen met dementie, die ondersteund worden door een zorgtrajectbegeleider, minder eenzaamheid ervaren, minder moeite hebben met de omgang met angst, boosheid of verwardheid van hun naasten. Lees de landelijke evaluatie van casemanagement.

Inventarisatie landelijke modellen casemanagement

Zorgtrajectbegeleiding (of casemanagement) dient voor mensen met dementie tijdig beschikbaar te zijn, zodat zij en hun mantelzorgers hulp en steun krijgen in de thuissituatie. Een werkgroep onderzoekt op dit moment welke landelijke modellen voor zorgtrajectbegeleiding passend zijn en aansluiten bij de werkwijze in onze regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martina Janssen van Iperen: m.janssen01@propersona.nl.