UNICITY | dementie op jonge leeftijd

UNICITY | dementie op jonge leeftijd

In oktober 2017 is het UNICITY-project van start gegaan in de regio Nijmegen. Het project heeft als doel de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ te vertalen naar een regionaal zorgprogramma en dit te implementeren in drie pilotregio’s in Nederland.

Ontwikkeling opleidingen

Daarnaast ontwikkelt en evalueert de projectgroep twee scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Het betreft een opleiding voor casemanagers dementie en een interprofessionele opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Partner in Balans

Tenslotte wordt de eHealth interventie ‘Partner in Balans’ doorontwikkeld voor gezinsleden van jonge mensen met dementie, zoals kinderen, broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie.

Dementieplatform regio Nijmegen

Het UNICITY-project sluit aan op een van de speerpunten van het dementieplatform, namelijk jonge mensen met dementie. Het platform zet verdere stappen om de zorg, aandacht en begeleiding voor deze speciale doelgroep te verbeteren. Vanuit het platform is Toos Smulders, locatiemanager Honinghoeve en Nijevelt bij De Waalboog, betrokken bij dit project.

Nieuwsbrief

Klik hier voor de nieuwsbrief van UNICITY, december 2018.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over UNICITY? Neem dan contact op met Sanneke Bolder (projectleider) via s.bolder@waalboog.nl.

Administrator