Onafhankelijkheid / Afhankelijkheid

Onafhankelijkheid / Afhankelijkheid

Enkele vragen die u zichzelf hierbij kunt stellen:

Beslissen

  • Heb ik het gevoel dat ik controle heb over mijn dag? Over de dingen die ik belangrijk vind?
  • Kan ik mijn eigen beslissingen nemen? Denk aan: kan ik zeggen wat ik nodig heb? Wordt er naar mij geluisterd? Word ik daarin gesteund?
  • Kom ik voor mezelf op? Lukt dat? Kan ik ook nee zeggen?

Met anderen

  • Op wie kan ik rekenen?
  • Als ik afhankelijk ben van anderen, hoe vind ik dit? Kan ik het accepteren? Lukt het me om zelf hulp te vragen?
  • Heb ik iemand die regelmatig voor mij zorgt wanneer dit nodig is? Hoe gaat het met haar of hem?
  • Bij wie vind ik steun? Wiens adviezen vertrouw ik?
  • Ook anderen zijn soms afhankelijk. Ben ik anderen tot steun? Hoe doe ik dat?
  • Heb ik de zorg voor iemand (ben ik mantelzorger)? Hoe vind ik dat dat gaat?
Ga naar - Wat wil ik?

Ervaringen

“Mevrouw Berends weet dat ze niet teveel moet doen. Ze heeft een weekschema met vaste bezoekjes, haar huishouden en het inloophuis in de buurt. Als ze dit volgt is ze tevreden en kan ze het aan. Soms belt ze met haar schoondochter en neemt ze alles even door.”

Ervaringen

“Mevrouw Stoffelen heeft bij de notaris een levenstestament laten maken. Dat geeft haar veel rust. Voor de kinderen is dit ook heel duidelijk.”

Ervaringen

“Meneer Van Zanen is actief bij een politieke partij. Hij maakt zich sterk voor ouderen en vooral voor ouderen met minder geld. Hij heeft zelf ook een heel klein pensioen.”