Advies Raad van Ouderen: “Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening”

Advies Raad van Ouderen: “Maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening”

Utrecht, 9 februari 2024
De Raad van Ouderen heeft donderdag het advies “Ruimte voor Ouderen, met een
inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis” aangeboden aan de Directeuren-Generaal
van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat. De
ministeries hadden samen aan de Raad van Ouderen de vraag gesteld: “wat is voor ouderen
een gewenste leefomgeving, waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin
belangrijke activiteiten bereikbaar zijn?”
In het advies “Ruimte voor Ouderen” geeft de Raad van Ouderen antwoord op deze vraag.
Het merendeel van alle ouderen in Nederland woont zelfstandig. Dat betekent dat de woon

en leefomgeving prettig en veilig moet zijn. Mobiliteit is belangrijk want mobiliteit maakt het
mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten.
Het belangrijkste is dat ouderen worden betrokken. Zowel bij het beleid als in de uitvoering.
Bijvoorbeeld bij het inrichten van een wijk. Betrek ouderen al bij de tekentafel.
De Raad noemt 16 actiepunten, verdeeld over de thema’s infrastructuur & inrichting van de
leefomgeving, mobiliteit, veilige buurt, aantrekkelijke leefomgeving en participatie &
communicatie. Belangrijke adviezen: maak van het openbaar vervoer weer een
nutsvoorziening en richt de samenleving zo in dat alle inwoners daar een goed leven kunnen
leiden. Ook ouderen met een beperking of een vorm van kwetsbaarheid. Want een
seniorvriendelijke wijk is goed toegankelijk voor iedereen.
Het advies is tot stand gekomen dankzij de inbreng van ouderen uit heel Nederland. Zij hebben
deelgenomen aan regionale overlegtafels, waar de vragen van de ministeries besproken zijn.
De Directeuren-Generaal van VWS en I&W luisterden met grote interesse naar het advies
vanwege het brede perspectief. ‘Het advies geeft de “veelomvattendheid” van het thema
mobiliteit en leefomgeving goed weer. De Raad heeft het thema van verschillende kanten
belicht, maar vooral vanuit het welzijn van ouderen. Deelname aan de samenleving is
gekoppeld aan mobiliteit. Dat maakt het advies heel duidelijk,’ aldus Carsten Herstel,
Directeur-Generaal Langdurige Zorg.
Mobiliteit en leefomgeving zijn actuele thema’s voor gemeenten. Ouderen kunnen met dit
advies in de hand een belangrijke bijdrage leveren aan het opstellen van de gemeentelijke
Woonzorgvisies. Zij moeten dan wel op strategisch niveau worden betrokken.
Het volledige advies is terug te lezen op de website van de Raad van Ouderen: Adviezen
(beteroud.nl)

Administrator