Jaarverslag Doelgroeppanel 2021

Door Anne-Mieke Penders, lid Doelgroeppanel Netwerk 100

Ondanks de beperkingen die corona ons heeft opgelegd, is het Doelgroeppanel van Netwerk 100 in 2021 weer behoorlijk actief geweest. Alle opbrengsten zijn vastgelegd in een jaarverslag. Vergaderingen en bijeenkomsten vonden plaats via Zoom, zodat de meeste activiteiten door konden gaan. Voor de thema’s wonen, migrantenouderen, dementie, onderwijs en onderzoek en LHBTIQ-ouderen zijn werkgroepen gestart.

  • De werkgroep wonen en zorg heeft een bijdrage geleverd aan de regionale Taskforce wonen en zorg. Deze activiteiten zetten we voort in 2022.
  • Het Doelgroeppanel heeft het initiatief genomen tot het inrichten van OZOM: het overleg waarin migranten en woon-zorginstellingen samenwerken om cultuursensitieve zorg voor oudere migranten te bevorderen.
  • Op het gebied van dementie levert het Doelgroeppanel een bijdrage aan het dementieplatform. Hier staat het bieden van goede zorg en welzijn aan en een betekenisvol leven voor mensen met dementie centraal.
  • De leden van het Doelgroeppanel namen deel aan de adviesraden van een veelheid van wetenschappelijke onderzoeken. Zij vertegenwoordigen hier de belangen van ouderen in de onderzoeken over ouderenzorg.
  • De Klankbordgroep is vanwege corona niet bij elkaar geweest. Wel heeft een aantal leden een waardevolle bijdrage geleverd aan onderzoek en onderwijs.
  • Het Doelgroeppanel verkent momenteel hoe zij van nut kan zijn bij de zorg voor en het welzijn van LHBTIQ-ouderen in de regio Gelderland-Zuid. In 2021 hebben de eerste oriënterende gesprekken hierover plaatsvonden.
  • De nieuwsbrief van Netwerk 100 is volgens plan regelmatig verschenen, het Doelgroeppanel is betrokken bij de redactie.

U vindt het jaarverslag 2021 van het Doelgroeppanel hier. Voor meer informatie over het Doelgroeppanel kunt u contact met ons opnemen via netwerk100@netwerk100.nl.

Administrator