Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100 werken samen en leren van elkaar. Een van de uitingen daarvan is een gezamenlijke casusbijeenkomst over palliatieve zorg op 22 november jl. Huisarts en specialist palliatieve zorg Carel Veldhoven interviewde de heer Burgers. Hij vertelde over zijn ervaringen met palliatieve zorg. De heer Burgers vroeg vooral aandacht voor communicatie: hij had in het afgelopen jaar (sinds hij het bericht ontving dat hij niet lang meer te leven heeft) een aantal uitersten meegemaakt. Van heel goed tot heel slecht.

Langdurige palliatieve fase: en dan?

De heer Burgers gaf daarnaast aan dat hij het een moeilijk moment vond – en dat beaamde zijn vrouw ook – toen de urgente doodsdreiging leek over te gaan in een meer langdurige palliatieve fase. Meneer was gewaarschuwd dat hij weldra zou overlijden. Hij en zijn familie schrokken daar natuurlijk van. Na enige weken leek hij juist verder op te knappen. Dat was een gekke situatie. Hij eindigt zijn verhaal met: ‘Mijn leven is als een zijden draad. Ik ga er maar mee verder tot het niet meer gaat.’

Belangrijke conclusies

In groepsgesprekken hebben ouderen, verpleegkundigen, vrijwilligers, artsen en apothekers met elkaar van gedachten gewisseld over palliatieve zorg en het verhaal van de heer Burgers en zijn familie. De belangrijkste conclusies waren:

 • Praat begrijpelijk en luister
 • Initiatief voor gesprek mag van beide kanten komen
 • Aansluiten bij wensen en behoeften
 • Vergeet mantelzorgers niet; aandacht voor het netwerk rond de patiënt
 • Liefdevolle zorg
 • Begin er eerder over (ook in een familie)
 • Geef informatie
 • Aanraken kan belangrijk zijn
 • Medicatie: o.a. pijnbestrijding
 • Therapeutsich fatalisme voorkomen
 • Blijf in gesprek over de waarde van het leven

Deze opsomming doet waarschijnlijk onvoldoende recht aan de tafelgesprekken en het plenaire nagesprek, maar het geeft wellicht een globaal beeld van de inhoud van de bijeenkomst. Wees de volgende keer van harte welkom!
In mei 2019 volgt een nieuwe casusbijeenkomst in samenwerking met het palliatief netwerk. Dan zal het gaan over het levenseinde. De definitieve datum volgt binnenkort.

Planning casusbijeenkomsten 2019

De eerstvolgende casusbijeenkomst van Netwerk 100 is op 12 maart 2019 en gaat over dementie, in het bijzonder jonge mensen met dementie. Inschrijven is binnenkort mogelijk.

Administrator