Wet zorg en dwang

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie onder de Wet Bopz. Die wet is gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. 

Regionale inrichting Wzd binnen V&V

In de regio Nijmegen loopt het project ‘Wet zorg en dwang: regionale inrichting binnen de V&V’. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een infra- en werkstructuur en het beschikbaar stellen van externe deskundigheid in het kader van de Wzd voor toetsingen van onvrijwillige zorg. En het afgeven van medische verklaringen binnen de regio Nijmegen. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de transitiemiddelen Langdurige Zorg en komt voort uit de agendatafel V&V regio Nijmegen. Hierin hebben bestuurders van de V&V in de regio Nijmegen zich samen met zorgkantoor VGZ, ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem Nijmegen verenigd om de uitdaging binnen de ouderenzorg het hoofd te bieden. De procedure voor aanvraag medische verklaring bij RM is een van de resultaten van dit project.

Aanvraag medische verklaring bij RM

U vindt de procedure voor een aanvraag medische verklaring bij rechtelijke machtiging (RM) hier. Ter verduidelijking is een lijst met afkortingen gemaakt, klik hier om de lijst te bekijken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project ‘Wet zorg en dwang: regionale inrichting binnen de V&V’ of de aanvraag medische verklaring bij RM? Neem dan contact op met Sanneke Bolder (projectleider) via s.bolder@waalboog.nl of 06 20 89 07 83.