Meer informatie

Meer informatie

Wilt u graag eens spreken met een hulpverlener?

  • U kunt altijd terecht bij een ouderenadviseur van de welzijnsorganisatie uit uw gemeente.
  • Ook de wijkverpleegkundige of de huisartsenpraktijk weet veel over ouderen en over de ouderenzorg.
  • In iedere gemeente is een sociaal team. Soms heet dit Sociaal Wijkteam, Kernteam, Wmo team of Vraagwijzer-team. Deze hulpverleners hebben een brede kennis. Zij kunnen u ook adviseren waar u terecht kunt voor bijvoorbeeld woonadvies. Of voor de vergoedingen van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Uw gemeente weet waar u moet zijn. In de gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers.
  • Ergotherapeuten kunnen ook helpen met adviezen rond uw woning en het dagelijks leven. Fysiotherapeuten kunnen advies geven hoe u het beste kunt bewegen in en om huis. Vaak geeft een zorgverzekering hier een vergoeding voor.
  • In sommige gemeenten is er een aparte Informatie-en advieslijn (bijvoorbeeld een ‘Stip info en advieslijn’). Uw gemeente weet de telefoonnummers.
Download hier het PDF