Van de voorzitter

Of beter gezegd: ex-voorzitter. Deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg van 25 januari 2022 was immers mijn laatste activiteit voor Netwerk 100. Angela Jansen (voorzitter Raad van Bestuur ZZG zorggroep) heeft het voorzitterschap voor Netwerk 100 van mij overgenomen.

Toen ik medio 2019 het voorzitterschap op mij nam, was een van mijn eerste acties kennismaken met de partners. In veel van die gesprekken werd aangegeven dat Netwerk 100 toe was aan revitalisering. Tot dan toe was (het geld van) het Nationaal Programma Ouderen een belangrijke stimulator voor het gezamenlijk opzetten van projecten. Dat heeft onder andere geleid tot het realiseren van de ontwikkeling van de Easycare-methode.

Doelgroep ouderen als volwaardige partner

In de huidige situatie moeten de partners veel meer zelf het initiatief nemen om de mogelijkheden van Netwerk 100 te benutten en om samen afspraken te maken over het te geven antwoord op de vragen van de doelgroep: de ouderen. We mogen ons gelukkig prijzen dat ouderen via het Doelgroeppanel een volwaardige rol als partner hebben in Netwerk 100 en zich duidelijk uitspreken om te komen tot beter samenleven. De vragen blijven niet beperkt tot slechts één van de disciplines zorg, welzijn, onderwijs en onderzoek, maar vereisen een integrale aanpak en het investeren in het hele systeem van ouderenzorg. Om dat te bereiken, zijn binnen Netwerk 100 alle relevante werkvelden vertegenwoordigd.
Ook spelen de ervaringen van en op de werkvloer een veel grotere rol. Niet alleen het belang van de eigen organisatie is leidend, maar ook de vragen van de ouderen. In een netwerk zal ook niet iedereen op hetzelfde moment even actief zijn met de afgesproken projecten.

Afstemming, samenwerking, sanering en fusie

En toen ontwikkelde zich een pandemie: er ontstond een crisis en dus alle hens aan dek. Ook al onze goede bedoelingen werden geïnfecteerd met het coronavirus. Tijd en menskracht werden schaars. En dat was ook te merken aan de beschikbare inzet voor Netwerk 100. Computer en laptop werden het primaire communicatiemiddel. Het directe contact werd schaarser.
De situatie leidde er ook toe dat we de vraag stelden of we ons wel bezig hielden met de goede dingen en of we die dingen goed deden. Sommige thema’s waren immers onderwerp van gesprek op meerdere overlegtafels. Afstemming, samenwerking, sanering en fusie werden vaker agendapunt. Maar ondanks de ongewone situatie groeide het netwerk: met name welzijnsinstellingen meldden zich voor deelname aan Netwerk 100.

Voorzitterschap in transitiefase

Op dit moment onderscheiden zich enkele ‘voortrekkers’, die zich op regionaal niveau bezighouden met de vraag welke zaken opgepakt moeten worden en welke organisatie en samenwerking daarbij het beste past. In die transitiefase is het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen de voortrekkers en de bestaande netwerken.
Het is daarom goed dat Angela Jansen in deze overgangsperiode de voorzittershamer van mij wil overnemen. ZZG zorggroep is een van deze voortrekkers én partner in Netwerk 100. Angela Jansen zal er bij uitstek voor kunnen zorgen dat de communicatie tussen voortrekkers en Netwerk 100 goed verloopt.

Jan de Kanter

Administrator