Netwerk 100 voorbeeld voor netwerksamenwerking rond ouderen

Netwerk 100 voorbeeld voor netwerksamenwerking rond ouderen

Het RIVM onderzocht de samenwerking rond vroegsignalering van kwetsbaarheid. De onderzoekers doen interessante aanbevelingen aan VWS en noemen hierbij het voorbeeld van de samenwerking welzijn en zorg zoals in Netwerk 100 is ontwikkeld.

Aanbevelingen

Er zijn meer aanbevelingen die we in onze regio herkennen en uitdragen: over een gezamenlijke visie, regievoering, kennisdeling en leiderschap in wijknetwerken. Dit hebben wij in onze regio onder andere gerealiseerd in DementieNet, het dementieplatform, het ouderenzorgprogramma en in de casus- en kennisbijeenkomsten van Netwerk 100.
Het is mooi te zien dat het RIVM ons netwerk in beeld heeft. We missen in het RIVM rapport wel het perspectief en de inbreng van de ouderen.

Klik hier om het persbericht en het onderzoeksrapport te bekijken.

Administrator