“Corona: dit keer graag anders”, aldus ZTB-er Daniëlle Hartman

“Corona: dit keer graag anders”, aldus ZTB-er Daniëlle Hartman

Voorafgaand aan Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2020 presenteerde Alzheimer Nederland een aangescherpte Nationale Strategie Dementie, waarin de getrokken lessen uit de corona-crisis zijn verwerkt. Centraal hierin staat de kwaliteit van leven. Alzheimer Nederland stelt dat we nooit meer mogen vervallen in een generieke lockdown, maar altijd per persoon moeten bekijken wat mogelijk en wenselijk is. Het welzijn van mensen met dementie en hun familieleden heeft een flinke deuk opgelopen en verdient de allerhoogste prioriteit.

Tweede golf: hoe gaat het nu?

In dit licht spraken wij Daniëlle Hartman, zorgtrajectbegeleider bij ZZG zorggroep, die in de praktijk ervaart hoe het nu gaat met thuiswonende mensen met dementie. Hartman is ervan overtuigd dat mensen met dementie regelmatig contact nodig hebben: “Ik merkte bij de eerste corona-golf al dat cliënten mij misten. En ik hen! We hielden wel telefonisch of via beeldbellen contact, maar dat verliep moeizaam. Ik miste bepaalde nuances. Dan hoorde ik: “Ja is goed”, en dan dacht ik: “Volgens mij denk je nu “Je kunt er toch niets mee op afstand, dus ik maak je maar niet ongerust”.”

Richtlijnen voor verantwoord huisbezoek

“Tijdens deze tweede corona-golf pak ik het anders aan. Met toestemming van de familie ga ik op huisbezoek. Er zijn richtlijnen voor hoe we dat verantwoord kunnen aanpakken als zorgtrajectbegeleider. We houden uiteraard afstand, desinfecteren wat we kunnen en als we bij cliënten binnen zijn, letten we op ventilatie. Met sommige cliënten ga ik wandelen, dan is het ventilatieprobleem meteen opgelost. Maar wandelen is helaas niet altijd mogelijk, dus we zoeken nog naar goede alternatieven hiervoor.”

Samenwerken met andere organisaties

“Voor mensen met dementie is het fijn als dagbesteding en vormen van ontmoeting doorgaan. Gelukkig is dat nu beter geregeld dan tijdens de eerste corona-golf. Daarnaast zetten we vaker ondersteuning in van Home Instead, Mantelaar of Saar aan Huis. Dan is er contact en activiteit voor de persoon met dementie en dan kan de mantelzorger even ademhalen. Alleenwonende mensen met dementie hebben soms kinderen die ver weg wonen: in deze tijd is het dan niet altijd gemakkelijk om op bezoek te komen. Als ik op huisbezoek ben, probeer ik altijd even te beeldbellen met de kinderen, zodat er toch contact is met vader of moeder.”

Meer informatie over zorgtrajectbegeleiding bij dementie vindt u hier. Heeft u tips naar aanleiding van bovenstaand verhaal, neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.

Administrator