Naar een wervend beeld van ouderenzorg en welzijn

Naar een wervend beeld van ouderenzorg en welzijn

Netwerk 100 is actief in de beeldvorming van ouderen, ouderenzorg, welzijnswerk en ondersteuning van ouderen. Om in de toekomst voldoende mensen te interesseren voor dit thema, willen we laten zien hoe mooi de zorg is. In ons netwerk zijn zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgers, ouderen en onderwijsinstellingen actief: samen kunnen we veel doen aan een positieve uitstraling.

Denktank van ouderen, professionals en studenten

Er is een denktank gevormd, waar naast professionals en ouderen ook studenten bij betrokken zijn. Deze denktank heeft een plan geschreven dat ‘100-waardig’ is: het gaat in op zinvolle relaties van jongere en oudere mensen, werk van waarde en een leven lang leren. In september en oktober wordt via de methodiek ‘Group Model Building’ de analyse verdiept. Tevens verzamelen we data en bepalen we de actiepunten.

Aantrekkelijke omgeving voor hulpverleners

Netwerk 100 wil een aantrekkelijke omgeving zijn voor hulp- en dienstverleners om zich in te zetten: aantrekkelijk voor jonge studenten, volwassen herintreders en betrokken ouderen. Via de nieuwsbrief en onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het thema ‘beeldvorming ouderenzorg en welzijn’.

Administrator