TOPICS-MDS

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich op verbetering van de zorg voor ouderen met complexe problematiek. In de vorm van transitie-, onderzoeks- en implementatieprojecten realiseerden netwerken van organisaties betrokken in de ouderenzorg deze verbeteringen en onderzoeken.

Minimale Dataset (MDS)

In alle projecten werd de zogenaamd Minimale Dataset (MDS) gebruikt. Met behulp van de MDS werden de achtergrondgegevens en uitkomsten verzameld die nodig zijn om vast te stellen in hoeverre de zorgvernieuwingen meerwaarde voor de ouderen en hun mantelzorgers realiseren. Deze cijfers zijn landelijk bijeengebracht in een database en voor gebruik in beleids- of wetenschappelijk onderzoek naar de ouderenzorg beschikbaar.

De naam voor deze landelijke database is TOPICS-MDS. Dit staat voor The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Minimum Data Set.

TOPICS-CEP

Op basis van TOPICS-MDS is een meetinstrument beschikbaar (TOPICS-CEP) dat gebruikt kan worden om in wetenschappelijk onderzoek te bepalen of de zorg die ouderen ontvangen tot verbeteringen leidt en dus nut heeft. Bij de berekening van de score weegt TOPICS-CEP mee wat ouderen de belangrijkste uitkomsten vinden. Ook is een zogenaamde patiënt gerapporteerde uitkomstmaat beschikbaar (TOPICS-short form). Dit meetinstrument kan in de patiëntenzorg gebruikt worden om zorguitkomsten te bepalen. En het geeft aan of zorg voor de patiënt ook meerwaarde heeft.

Meer informatie over TOPICS-MDS vindt u op de website van BeterOud.