TOPICS-MDS

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich op verbetering van de zorg voor ouderen met complexe problematiek. In de vorm van transitie-, onderzoeks- en implementatieprojecten realiseerden netwerken van organisaties betrokken in de ouderenzorg deze verbeteringen en onderzoeken.

Minimale Dataset (MDS)

In alle projecten werd de zogenaamde Minimale Dataset (MDS) gebruikt. Met behulp van de MDS werden de achtergrondgegevens en uitkomsten verzameld die nodig zijn om vast te stellen in hoeverre de zorgvernieuwingen meerwaarde voor de ouderen en hun mantelzorgers realiseren. Deze cijfers zijn landelijk bijeengebracht in een database en voor gebruik in beleids- of wetenschappelijk onderzoek naar de ouderenzorg beschikbaar. Momenteel worden gegevens op dezelfde manier verzameld binnen het ZonMw programma Memorabel. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar ouderen met dementie.

De naam voor deze landelijke database is TOPICS-MDS. Dit staat voor The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Minimum Data Set.

TOPICS-Short Form

Naast de TOPICS-MDS is de TOPICS-Short Form beschikbaar. Deze verkorte lijst kan in de zorg voor ouderen worden ingezet als een zogenaamde patiënt gerapporteerde uitkomstmaat (PROM). Dit meetinstrument kan in de patiëntenzorg gebruikt worden om zorguitkomsten te bepalen. En het geeft aan of zorg voor de patiënt ook meerwaarde heeft. Inmiddels wordt de TOPICS-SF als PROM gebruikt op de Geriatrie afdeling van 9 ziekenhuizen in Nederland. Aanvullend op de TOPICS-SF heeft Vilans een gespreksmodel ontwikkeld waarmee de zorgprofessional de uitkomsten van de TOPICS-SF kan bespreken met de patiënt, om zo de behoeften en wensen duidelijk te krijgen en samen beslissen te bevorderen.

Meer informatie over TOPICS-MDS vindt u op de website van TOPICS-MDS of zie de verschillende artikelen op BeterOud.