BeterOud

Netwerk 100 is tot stand gekomen vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Dit programma is in 2008 gestart en had als doel om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren voor ouderen in kwetsbare posities. Het NPO richt zich op welzijn, wonen, onderwijs en zorg. Netwerk 100 bedient sinds 2008 een van de regio’s waarin Nederland vanuit het NPO is ingedeeld, in dit geval de regio Nijmegen.

Inmiddels is de naam van NPO veranderd in ‘BeterOud’. BeterOud wil een beweging zijn van mensen die samen met ouderen werken aan de kwaliteit van leven. Meer informatie over BeterOud vindt u hier.