Motiverende gespreksvoering

De ‘technieken’ van motiverende gespreksvoering sluiten goed aan op de bejegening van ouderen, zoals de ouderen van 100 die waarderen. Een hulpverlener gaat hierbij doelgericht in gesprek om de motivatie en bereidheid tot verandering van de cliënt te versterken. Op die manier verbetert de effectiviteit van het persoonlijk handelen.

Trainingscyclus voor aangesloten organisaties

De HAN University of Applied Sciences heeft opleidingen ‘motiverende gespreksvoering’ ontwikkeld. ROC Nijmegen en verschillende opleiders binnen Netwerk 100 bekwamen zich op dit moment in dit onderwerp. Het ROC voegt deze manier van werken in het onderwijs aan verplegenden en verzorgenden in. Netwerk 100 gaat een trainingscyclus opzetten voor zorgverleners van aangesloten organisaties.