Waar men ook woont, de oudere aan het stuur

Waar men ook woont, de oudere aan het stuur

Wat betekent de ‘oudere aan het stuur’ als mensen ouder worden en hun activiteiten veranderen? Of als men verhuist naar een woonvorm of verpleeghuis? Waarschijnlijk zorgt dit voor een grote verandering in de zorg. Gelukkig zijn er verschillende mooie projecten in onze regio. In oktober vond een inspirerende bijeenkomst plaats over onder andere moderne dagactiviteiten in de wijk en voortvarende mantelzorg. In het kloppend hart van locatie Joachim en Anna van de Waalboog, waar af en toe een nieuwsgierige bewoner een kijkje kwam nemen.

Gelijkwaardige positie van mantelzorg

Nanke Klein Wassink (mantelzorgcoördinator) en Helen Elfrink (mantelzorggroep Honinghoeve) spraken bijvoorbeeld over de rol van de mantelzorgcoördinator. Nanke Klein Wassink: “We hebben verteld hoe binnen de Waalboog mantelzorgers steeds meer een gelijkwaardige plek krijgen, heel concreet en praktisch. In de samenwerking met en rondom de cliënt denken en doen zij mee op de afdeling. De rol van de mantelzorgcoördinator is nieuw en het was een eyeopener voor veel mensen. Dat gold ook voor het ZOMA (zorg en mantelzorg)-overleg van de Honinghoeve, waar mantelzorg en hulpverleners alle zaken die bewoners aangaan, bespreken en terugkoppelen.”

Intensieve overdracht

Jessica Prins vertelde samen met een mantelzorger over het bezoeken van ouderen thuis, voorafgaand aan de verhuizing naar de Waalboog. Thuis wordt duidelijk hoe de oudere leeft en wat zij/haar wensen zijn. Hier kan de nieuwe woonvorm vervolgens op inspelen.
Trudy Jacobs brainstormde met de aanwezigen over een transmurale zorgbrug, waarbij de wijkverpleegkundige en het verpleeghuis samen met de oudere/mantelzorg intensief de zorg overdragen.

Investeren in de thuissituatie

ZZG zorggroep is het project Langdurige zorg thuis gestart. Dit project is erop gericht de cliënt met Wlz indicatie veilig en verantwoord zelfstandig thuis te laten wonen. Mensen met een indicatie kiezen een ‘thuisarrangement’ voor zorg en verpleging. Ditie Mulder (wijkverpleegkundige team ‘Langdurige zorg thuis’) en Linda van den Boogaart (projectleider) spraken hierover met de deelnemers. Naderhand ontving de projectgroep waardevolle feedback op de leesbaarheid van de documentatie.

Sterker sociaal werk presenteerde Een Goede Dag, succesvolle ontmoetingsbijeenkomsten in Nijmegen Oud-West. Daar is vijf dagen per week iets te doen voor senioren: van koffie drinken en ontmoeting tot bewegen, creatieve activiteiten, Soepie Doen, verhalen vertellen en nog veel meer.

Ook een bijeenkomst bijwonen?

Wilt u ook een bijeenkomst van Netwerk 100 bijwonen? Bekijk dan nu onze agenda en meld u aan.

Administrator