Word lid

Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe leden voor de Klankbordgroep (op vrijwillige basis). Dit panel komt driemaal per jaar bij elkaar. Zij gaan met elkaar en met het Doelgroeppanel in gesprek, onder andere over hoe de ondersteuning voor ouderen in kwetsbare posities vorm kan krijgen. Lees meer over de rol van onze Klankbordgroepleden.

Interesse?

Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen ervaringen en visie op belangrijke thema’s te delen met andere ouderen, uit alle lagen van de samenleving. Daarmee kunt u bijdragen aan de verbetering van het welbevinden van en de kwaliteit van zorg voor ouderen. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.