Project Proactieve Zorgplanning kwetsbare ouderen

Project Proactieve Zorgplanning kwetsbare ouderen

Het project Proactieve Zorgplanning voor ouderen is in februari 2021 van start gegaan. Samenwerkingspartners zijn NEO HuisartsenzorgZZG zorggroep en Netwerk 100. Gedurende twee jaar werken deze partners samen aan het ontwikkelen van een model voor Proactieve Zorgplanning voor de regio Nijmegen.

Best practice model

Het accent ligt op het opleveren van een best practice model voor gesprekken in het kader van Advance Care Planning (ACP). Hierin streven de partners naar een optimale samenwerking tussen patiënt, huisartsenpraktijk en partners in de eerstelijnszorg. Inmiddels nemen vier huisartsenpraktijken deel aan het project: Medisch Centrum Oud West, Gezondheidscentrum Hazenkamp, huisartsenpraktijk Molenhoek en huisartsengroep Milbergen (Beek). Voor de zomer van dit jaar zijn er voor deelnemende praktijken en hun samenwerkingspartners twee gezamenlijke bijeenkomsten geweest. Kennismaking en verdieping van de projectaanpak stonden centraal.

Verbeterplan op maat

Binnen het project gebruiken de samenwerkingspartners de landelijke leidraad zodat deze afgestemd kan worden met het Radboudumc/CWZ, Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland, thuiszorg en huisartsenpraktijken. Ook is de monitoring en het stimuleren van het gebruik van een goede overdracht (complexe memo) in de keten meegenomen. Per pilotpraktijk maakt de projectgroep een plan op maat met verbeterpunten voor de aanpak van ACP. Voor het tweede projectjaar worden nieuwe pilotpraktijken geworven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met projectleider Carine Poels via c.poels@cihn.nl.

Administrator