“Verpleeghuis? Daar wil ik niet aan denken!”

“Verpleeghuis? Daar wil ik niet aan denken!”

Hoe kun je je in een verpleeghuis thuis voelen? En hoe kunnen ouderen gestimuleerd worden om te praten over dit onderwerp, zodat familie of mantelzorgers weten wat te doen als het onverhoopt nodig is? Op 12 februari 2019 kwam de Klankbordgroep van Netwerk 100 bijeen om met elkaar uit te wisselen over verpleeghuisopname.

Eigenheid en eigen regie

Het huidige beeld van het verpleeghuis klopt niet met de werkelijkheid. Ouderen denken nog steeds aan ‘opgesloten worden’, incontinentieluiers dragen en afhankelijk zijn. Veel ouderen vinden het dan ook geen fijn vooruitzicht om in een verpleeghuis te wonen en willen er niet aan denken. Mensen met ervaring, als partner/mantelzorger van iemand in een verpleeghuis, gaven aan dat de realiteit vaak anders is.

Wat is nodig om verpleeghuiszorg aantrekkelijker te maken?

Uit de gesprekken kwam naar voren dat het al dan niet kunnen aarden in een verpleeghuis vaak samenhangt met de mate waarin iemand zichzelf mag blijven. Eigen wensen en gewoonten kunnen uiten is erg belangrijk, waar de zorg dan vervolgens op wordt afgestemd. Ook aansluiting vinden in een groep werd als essentieel ervaren. Wonen er bijvoorbeeld bekenden uit het dorp of de wijk? En wordt mijn dialect er wel gesproken?

Samen vooruitkijken

Het was goed om er gezamenlijk over te praten. Tegelijkertijd kon men ook begrijpen dat ouderen het lastig vinden om er ‘nu al’ over na te denken. De besproken punten geven we mee aan V&V organisaties die zijn aangesloten bij Netwerk 100. Tevens is hetgeen besproken is, meegenomen als input voor de Raad van Ouderen. Inmiddels heeft de raad een advies uitgebracht aan minister De Jonge (VWS): ‘Ondersteuning bij keuze verpleeghuis‘.

Tijdens de volgende Klankbordgroep bijeenkomst staat het thema mantelzorg centraal. De leden spreken dan met elkaar over gezamenlijke besluitvorming in netwerken: wanneer begin je er over? Met wie heb je het over de situatie? Wie heb je nodig om een goed beeld van een situatie te krijgen, en  hoe haal je andere (professionele) hulp erbij? Hoe verken je met elkaar alternatieven/welke steun dit vraagt van mantelzorg en professionals? Een terugkoppeling hiervan volgt via de nieuwsbrief.

Administrator