Dementievriendelijk samenleven en -werken in de gemeenten

Dementievriendelijk samenleven en -werken in de gemeenten

Het dementieplatform van Netwerk 100 organiseerde op dinsdag 4 december 2018 een netwerkbijeenkomst over dementievriendelijk samenleven en -werken in de gemeenten. Zo’n 60 professionals, beleidsambtenaren en ouderen wisselden nieuwe ideeën en initiatieven met elkaar uit. Daarnaast verzorgde een aantal beleidsadviseurs een pitch over de benadering van dementie in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Op de goede weg

Alle gemeenten hebben een beleid, acties of menskracht ingezet om de situatie voor mensen met dementie te verbeteren. Stel dat ik dementie heb: wat merk ik daarvan? En wat merkt een professional daarvan? Conclusie: er gebeurt veel in de gemeenten. Zo zijn er verschillende beweeginitiatieven, kunnen mensen met dementie zelf aan de slag als vrijwilliger en is er in bijna elke gemeente een Alzheimer café. En natuurlijk kan men voor informatie en advies terecht bij een huisarts en/of zorgtrajectbegeleider, (thuis-) zorgorganisaties en de sociale wijkteams.

Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende welzijnsorganisaties en ook mensen met dementie en hun naasten worden bij (nieuwe) initiatieven betrokken. We zijn in deze regio dus goed op weg richting een dementievriendelijke samenleving! Daar staat tegenover dat de onbekendheid met en het taboe op dementie nog groot is, ondanks alle initiatieven. Bekendheid met, open staan en begrip hebben voor leiden tot acceptatie en vooral tot het zo lang mogelijk meedoen.

Belangrijkste conclusies

De deelnemers zijn aan verschillende tafels met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s bijzondere doelgroepen, integrale samenwerking en betrokkenheid van mensen met dementie en hun naasten. De belangrijkste conclusies:

 • Mensen met dementie vormen in het algemeen een bijzondere doelgroep: deze groep is soms moeilijk te bereiken, zeker als het gaat om alleenstaanden.
 • De signalering en opvolging van dementie is belangrijk: wie signaleert, bij wie kun je terecht met het signaal en wie komt in actie?
 • Ken elkaars werkveld en visie en regel op basis daarvan de zorg, in overleg met de cliënt: waar kun je elkaar aanvullen en raadplegen?
 • Blijf in gesprek met elkaar, bundel wat er al is en zoek contact met de gemeente. Werk samen!
 • Zorg ervoor dat je als professional zichtbaar bent voor cliënten.
 • Heb aandacht voor de kwaliteiten van de oudere met dementie.
 • Activiteiten in de buurt zijn belangrijk, de mensen en de omgeving zijn dan bekend en vertrouwd. Het bevordert het zo lang mogelijk actief zijn en blijven in de wijk.
 • Weet waar je op moet letten als hulpverlener, zonder het te medisch te maken.
 • Initiatieven om medewerkers van bedrijven, winkels en sportverenigingen vaardig te maken in het herkennen van en omgaan met dementie zijn wenselijk.
 • Openheid en het lef hebben om hulp te vragen kan lastig zijn, want er rust nog steeds een taboe op dementie. Initiatieven voor lotgenotencontact kunnen daarbij helpen.
 • Aandacht en informatie voor mantelzorgers en het sociale netwerk (op maat) werd onderstreept en dan met name het alert zijn op signalen van overbelasting en afzondering.

Het dementieplatform neemt deze conclusies mee als aandachtspunten in de uitvoering van het actieplan 2019-2020. In 2019 organiseert het platform een nieuwe netwerkbijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd!

Administrator