In memoriam Jo Robeerst

In memoriam Jo Robeerst

Zaterdag 27 januari j.l. is Jo Robeerst na een kort ziekbed overleden. Jo was vanaf het eerste uur betrokken bij het Doelgroeppanel van Netwerk 100, later ook lid van de Dementieadviesgroep van het Radboud Alzheimer Centrum en DementieNet Dukenburg. Zijn passie voor de mensen met dementie en hun naasten dreef hem. Hij gaf op zijn eigen wijze, met zachte stem, maar heel duidelijk aan wat er nodig was. Zijn inbreng was altijd constructief en hij was er altijd. Hij heeft daarom in de regio veel voor mensen met dementie en hun naasten voor elkaar gekregen. We zullen je missen Jo!

Administrator