Actualisatie protocol vroegsignalering bij dementie

Actualisatie protocol vroegsignalering bij dementie

Binnen Netwerk 100 is afgesproken dat we samenwerken rond mensen met dementie. In 2010 is daarom een protocol vroegsignalering bij dementie geïmplementeerd binnen alle aangesloten zorginstellingen. Het beschrijft het proces van signalering en begeleiding naar de juiste hulp. Het dementieplatform buigt zich de komende periode opnieuw over de vraag: hoe kunnen we dementie in een vroeg stadium herkennen? Daarbij wordt het protocol vroegsignalering bij dementie geactualiseerd en opnieuw geïmplementeerd.

Vroegsignalering en diagnostiek

Tijdens de eerdere implementatie van het protocol is naar voren gekomen dat het belangrijk is om de diagnose dementie te stellen. Onder andere in de dementiemonitor mantelzorg 2013 geven mensen met dementie en hun mantelzorgers aan dat ze behoefte hebben aan zekerheid over de diagnose. Dat geeft hen namelijk de gelegenheid om toekomstplannen te maken en het is van belang voor het behoud van eigen regie over het leven. Daarnaast hebben cliënten en mantelzorgers veel baat bij goede begeleiding, uitleg over de ziekte en lotgenotencontact.

Wat te doen bij een vermoeden van dementie?

Om bovenstaande redenen hebben de organisaties die aangesloten zijn bij Netwerk 100 afspraken gemaakt om hun zorgverleners te ondersteunen bij de signalering van dementie. Er komt een nieuw geactualiseerd protocol, zodat hulp- en zorgverleners weten wat ze kunnen doen als zij een vermoeden van dementie of een ‘niet-pluis’ gevoel hebben. Het protocol bestaat uit:

  1. Waarom is tijdige diagnostiek belangrijk?
  2. Wat zijn de vroege signalen?
  3. Wat kan ik doen?
  4. Bij wie kan ik terecht?

Met behulp van deze vragen moeten de signalen uiteindelijk tijdig bij de huisarts terecht komen. Het platform is op dit moment bezig met de actualisatie van het protocol, samen met de afdeling Geriatrie van het Radboudumc. Streven is om het eind 2019 op te leveren. De aangesloten instellingen kunnen het vervolgens zelf implementeren binnen hun organisatie.

Administrator