“Veel geleerd, vóóral van de ouderen!” – een interview met Dorry Stuij

“Veel geleerd, vóóral van de ouderen!” – een interview met Dorry Stuij

Met veel enthousiasme en vanuit idealisme heeft Dorry Stuij de afgelopen twee jaar het coördinatorschap voor Netwerk 100 ingevuld. Nu is het tijd voor een andere richting, ze draagt het stokje over. “Laat me voorop stellen dat ik de kern van Netwerk 100 fantastisch vind. Samenwerken met en voor ouderen, dat is waar het voor mij om draait. Het coördineren van processen in een netwerk past echter minder goed bij mij”, aldus Dorry. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen periode? En wat heeft het werken in Netwerk 100 haar gebracht?

“In Netwerk 100 zijn ontzettend veel leuke mensen betrokken. Bevlogen professionals die werkelijk het verschil maken voor ouderen. De leden van het Doelgroeppanel en de Klankbordgroep die mij, met hun levenservaring en waardevolle inbreng, scherp hebben gehouden op het samenwerken met de doelgroep. “Spreek met ons en niet over ons.” Ik dacht altijd dat ik er best goed in was, maar toch ga ook ik hier af en toe aan voorbij. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik denk: ik wil iemand niet belasten, hij of zij is vrijwilliger, of: dit zal de behoefte wel zijn, dus zo gaan we het regelen. Maar dan sla je de plank natuurlijk mis. In Netwerk 100 draait het juist om samen beslissen, dat heb ik echt geleerd uit alle gesprekken met ouderen. Ik geloof dat doelgroepparticipatie nog lange tijd aandacht vraagt vóórdat het vanzelfsprekend is. Bij mijzelf en ook in Netwerk 100.

Realiseren van verandering

De thema’s van het netwerk zijn belangrijk voor Dorry: “Daarvoor liep ik warm de afgelopen twee jaar. We proberen veranderingen te bewerkstelligen in de regio: meer aandacht voor positieve gezondheid, welzijn en wonen, het voorkomen van kwetsbaarheid of het vroegtijdig bespreekbaar maken ervan. Om accentverschuivingen en veranderingen te realiseren heb je alle partijen nodig, waarbij weer verschillende belangen spelen. Ik heb gemerkt hoe ingewikkeld netwerksamenwerking eigenlijk is. Het was altijd een behoorlijke uitdaging voor Jan de Kanter en mij om organisaties en groepen dezelfde kant op in beweging te krijgen. Dit vond ik een moeilijk proces, en tegelijkertijd had ik begrip voor afzonderlijke belangen.

Wees trots op wat goed gaat

Soms blijf ik hangen in wat we nog niet voor elkaar hebben of wat beter kan. Maar door de uitwisseling en samenwerking met coördinatoren van andere netwerken in Nederland, heb ik gemerkt dat we toch al veel voor elkaar hebben gekregen. Het is ook goed om met elkaar stil te staan bij wat er allemaal wel is. Hier mogen we trots op zijn! Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik de interactie tussen studenten/onderzoekers en ouderen. Docenten begeleiden de processen en zijn actief in de voorbereiding; de jongeren en de ouderen leren van elkaar en ervaren wederzijds voldoening en respect.

Ook heb ik werkelijk genoten van de aanwezige talenten in het Doelgroeppanel. In dit kleurrijke gezelschap zijn zóveel kwaliteiten aanwezig: verhalen vertellen over het eigen leven en dat van andere ouderen, beschouwen en analyseren, actief op de bres, vasthoudend op visie en thema’s, netwerken en politiek bedrijven en verhalen schrijven.”

En nu?

Dorry gaat door met haar rol als trainer/coach en consulent bij probleemgedrag bij dementie: “Ik ondersteun teams, families en ouderen zelf om fijner samen te werken. Zodat de oudere meer leefplezier ervaart, het team meer werkplezier en de familie een fijnere omgang heeft met de oudere en het team. Dit doe ik via training, individuele coaching of groepsgesprekken met familie en teams. Daarnaast ga ik verder met het geven van gastcolleges over dementiezorg.”

Op de vraag of we Dorry nog een terugzien in Netwerk 100 antwoordt ze enthousiast: “Wat mij betreft wel! Ik voel me nog steeds betrokken bij de thema’s van het netwerk. Het lijkt me waardevol om in de regio verbonden te zijn en te blijven. Ik zal Netwerk 100 blijven volgen en het met enthousiasme aanmoedigen. En als er weer live bijeenkomsten zijn, dan ben ik er graag bij!”

Minke Nieuwboer neemt het coördinatorschap van Netwerk 100 in 2021 waar. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl

Administrator