Netwerkleren voor oudere migranten

Sterker sociaal werk, UKON en TVN Zorgt gaan in 2022 samen met diverse netwerkpartners aan de slag met het ZonMw project ‘Netwerkleren voor oudere migranten’. Doel is het verbeteren van het netwerkleren: het optimaliseren van het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn en dit beter afstemmen op migrantenouderen. De Klankbordgroep migrantenouderen, mantelzorgers en andere sleutelfiguren worden actief betrokken bij dit project. Wat zij beogen:

  • Uitbreiding en professionalisering van het netwerk en betere toerusting voor de dagelijkse praktijk;
  • Ervoor zorgen dat hulpverleners uit zorg- en welzijnsorganisaties op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de kennis, ervaring en het aanbod van diverse samenwerkingsverbanden en overleggroepen met betrekking tot oudere migranten;
  • Het beter verbinden van de netwerkactiviteiten met de bestaande structuren binnen zorg en welzijn in Nijmegen;
  • Het beter zichtbaar en vindbaar maken van de activiteiten (het aanbod) voor migrantenouderen en hun naasten;
  • Het creëren van meer gelegenheid voor migrantenouderen om mede inhoud en richting te geven aan deze activiteiten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u zich aansluiten bij dit lerend netwerk? Stuur dan een mail naar Conny van der Aalsvoort (projectleider) via c.vanderaalsvoort@sterker.nl.

Administrator