Impressie kennisbijeenkomst ‘onderwijs met ouderen’

Impressie kennisbijeenkomst ‘onderwijs met ouderen’

Op 21 juni 2017 vond de kennisbijeenkomst ‘onderwijs met ouderen’ plaats in Nijmegen. We spraken met elkaar over de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ouderen in de opleidingen Gerontologie, Geneeskunde en Ergotherapie. 

Fernand van Westerhoven (instituutsdirecteur HAN VDO), Carlijn Scheijmans (docent/IPO Ergotherapie en praktijkcoach) en Marcel Olde Rikkert (hoogleraar en klinisch geriater) hielden een pitch over onderwijs en de inbreng van ouderen. Zij kijken terug op een succesvolle middag.

Bijdrage aan postbacheloropleiding Gerontologie en Geriatrie

“Wat een boeiende en levendige middag”, aldus Fernand van Westerhoven. “Na de pitches zijn we in carousselvorm met elkaar in gesprek gegaan. Onze tafel ging ten eerste over de ervaring van (en met) twee panelleden over hun bijdrage aan de postbacheloropleiding Gerontologie en Geriatrie.”

Nummer 1 aanbeveling: aandacht voor zingeving en welbevinden

“Ten tweede hebben we gesproken over de aandachtspunten en accenten die dezelfde twee panelleden in kunnen brengen bij de nieuw te ontwikkelen opleiding Praktijk Ondersteuner Huisartsen Ouderen (POH Ouderen). Dat leverde maar liefst zes vellen met punten op, varierend van: aandacht voor zingeving en welbevinden (nummer 1 aanbeveling), studenten leren zich te verplaatsen in de oudere, aandacht voor de organisatorische complexiteit van de zorgketens en goed nadenken over wat je nu precies kunt bereiken met de inzet en aanwezigheid van de panelleden in de opleiding zelf. Kortom: een even ‘luidruchtige’ als zinvolle middag voor alle tafegenoten.”

Samen brainstormen om tot nieuwe ideeën te komen

Ook Carlijn Scheijmans en haar collega Anoeska Nas werden geïnspireerd door de gesprekken met ouderen en professionals: “We merkten dat het samen in gesprek gaan zo veel oplevert. Wij willen dit ook een keer binnen de opleiding organiseren. We nodigen dan een aantal senioren, studenten en docenten uit om op deze manier te brainstormen en tot nieuwe ideeën te komen. De punten die uit de gesprekstafels naar voren zijn gekomen, zullen ook dienen als inspiratie voor het aanbod van de leeractiviteiten in ons onderwijs.”

Ouderen en jongeren passen zich aan elkaar aan

Marcel Olde Rikkert vertelde over de bijdrage van ouderen in het geneeskunde onderwijs. Ook zijn tafel leverde waardevolle inzichten op: “Naast dat jongeren de brug moeten maken en zich moeten aanpassen aan ouderen (bijvoorbeeld voor hun professionele vorming), moeten ouderen zich ook aanpassen aan jongeren. Het valt mij echter op dat jongeren toch nog steeds gericht zijn op het halen van toetsen en niet direct intrinsiek op zingeving, welzijn en andere waarden die ouderen belangrijk vinden.”

Zingeving door maatschappelijke impact

“Het belang van deelname aan onderwijs om jongeren te inspireren (naast tekstboeken en andere ‘dode’ onderwijsmaterialen), sprak alle mensen aan tafel aan. Hierin groeien en enige ervaring opdoen in die rol, zou ook ouderen zingeving kunnen bieden door de maatschappelijke impact die het heeft”, aldus Olde Rikkert.

In september start de voorbereiding van de nieuwe groepen. Ouderen uit het netwerk denken opnieuw mee en zullen een belangrijke rol vervullen tijdens de lessen. De inzichten opgedaan tijdens deze kennisbijeenkomst dienen ter inspiratie.

Bekijk onze agenda voor meer interessante kennisbijeenkomsten. U bent van harte welkom!

Administrator