Aan welke knoppen kunnen we draaien: een analyse van de arbeidsmarkt

Aan welke knoppen kunnen we draaien: een analyse van de arbeidsmarkt

In de ‘Broedplaats Arbeidsmarkt en Beeldvorming ouderenzorg‘ is een analyse gemaakt: waar ging het de afgelopen jaren mis met de arbeidsmarkt van de ouderenzorg? Waarom is er elke 10 jaar een tekort aan zorgverleners? We nemen vervolgens allerlei maatregelen: gericht op efficiency, taaksplitsing of techniek. Maar deze maatregelen hebben ook onbedoelde neveneffecten. We analyseerden samen met hoogleraar Etiënne Rouwette en Brigitte Fokkinga van de Radboud Universiteit in Nijmegen aan welke ‘knoppen’ we wél kunnen draaien. Wat blijkt te werken:

  • Goede opvang van stagiaires en nieuwe werknemers;
  • Voldoende begeleidingscapaciteit;
  • Een positief imago van de sector;
  • Ruimte voor contact met ouderen, de waarden centraal;
  • Integraal werken (versus taaksplitsing);
  • Zorgvuldige aandacht voor ontwikkeling en loopbaan van huidige medewerkers;
  • Sociale en technische innovaties: nieuwe mensen en nieuwe (ook technische) middelen voor welzijn en zorg.

Actieplan

We maken nu een actieplan voor de arbeidsmarkt waarbij we aan deze knoppen gaan draaien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Bremer.

Administrator