Veerkrachtig Samen Beslissen

Het Radboudumc en NEO Huisartsenzorg zijn samen met het Maastricht UMC+ gestart met een project om samen beslissen over zorgplanning bij kwetsbare ouderen te verbeteren.

Aanleiding en doel

Samen beslissen over zorgplanning bij kwetsbare ouderen gebeurt vaak pas bij een acuut probleem, bijvoorbeeld bij opname op de Spoedeisende Hulp. Ouderen kunnen zich hierdoor overvallen voelen. Regelmatig blijft de zorgplanning dan beperkt tot beslissingen over behandelbeperkingen, zoals al dan niet reanimeren of IC-opname. Ook krijgt het zorgplanningsgesprek na de ziekenhuisopname niet altijd een vervolg in de eerstelijn. Dit gebeurt vaak niet, omdat het voor zorgverleners lastig is om een geschikt moment te vinden om behandelwensen te bespreken.

Proactieve zorgplanning met vertrouwde zorgverleners is belangrijk, niet alleen voor de oudere en hun mantelzorgers maar ook voor hulpverleners. Zij zijn daardoor beter geïnformeerd en voorbereid. De doelen en voorkeuren van ouderen en hun mantelzorgers moeten bij deze proactieve zorgplanning het uitgangspunt zijn. Het doel van dit project is dan ook om samen beslissen over zorgplanning met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers te verbeteren. Hierbij is samenwerking en informatieuitwisseling tussen hulpverleners in en buiten het ziekenhuis een speerpunt.

Hoe?

In dit project worden zorgplanningsgesprekken vanuit de huisartspraktijk gestimuleerd door ouderen, hun mantelzorgers en hulpverleners hierbij te ondersteunen. Samenwerking met de ziekenhuizen moet zorgen voor over-en-weer informatieoverdracht over zorgplanningsafspraken, zodat er ook gebruik gemaakt kan worden van relevante informatie van specialisten (bijvoorbeeld nierfunctiebepaling) als startpunt voor een zorgplanningsgesprek.

Dit project bestaat uit verschillende fases. Eerst wordt onderzocht wat de informatiebehoefte van ouderen is en wat bruikbare instrumenten (zoals gespreks- en keuzehulpen) zijn om te gebruiken bij het samen beslissen over zorgplanning. Vervolgens worden huisartsen en praktijkondersteuners geschoold en gaan zij samen met ouderen het samen beslissen over zorgplanning uitproberen.

Meedoen?

Momenteel is het project in de opstartfase. Het projectteam is nog op zoek naar enthousiaste ouderen en huisartsen die mee willen denken met dit project en het samen beslissen traject willen uitproberen. Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u graag meer informatie ontvangen? Mail dan naar Marieke Perry (projectleider) via Marieke.Perry@radboudumc.nl.

Administrator